Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad

Bezpieczeństwo pieszych i kierowców

| 7 stycznia 2019

Bezpieczeństwo na drogach to temat szczególnie ważny w okresie trudnych warunków atmosferycznych. Zarówno kierowcy, jak i piesi muszą być pewni, że oznakowanie stosowane w ruchu drogowym spełnia swoje podstawowe funkcje. Zachęcamy do zapoznania się z najnowszym filmem informacyjnym na temat badań oznakowania stosowanego w ruchu drogowym, przygotowanym na zlecenie Polskiego Centrum Akredytacji (PCA). Nagranie dostępne jest pod linkiem:

 https://www.youtube.com/watch?v=c4i9V9f2xIg

Rola Polskiego Centrum Akredytacji, jako krajowej jednostki akredytującej w obszarze badań związanych z bezpieczeństwem na drogach polega na ocenie kompetencji laboratoriów wykonujących między innymi badania oznakowań pionowych i poziomych na drogach oraz elementów ostrzegawczych odzieży – mówi Mariusz Uściński z Działu Akredytacji Badań Mechanicznych i Fizycznych w PCA.

Badania odblaskowości 

Sprawdzanie jakości oznakowania przez producentów materiałów odblaskowych jest wieloetapowym procesem, który zaczyna się już na etapie fabryki, gdzie sprawdzane są wszystkie parametry techniczne. Następnie cały proces  jest weryfikowany przez akredytowane jednostki zewnętrzne.

Jednym z badań związanych z bieżącą kontrolą dróg, które są przeprowadzane przez laboratoria Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, potwierdzone przez Polskie Centrum Akredytacji jest sprawdzanie odblaskowości oraz skali widoczności oznakowania poziomego.  Powyższe działania wykonywane są w celu zapewnienia odpowiedniej dostrzegalności oznakowania drogowego, tak aby było widocznego dla wszystkich użytkowników.

Prezentowany materiał filmowy jest kolejnym elementem cyklu zaprojektowanego przez Polskie Centrum Akredytacji, który ma na celu promocję roli i znaczenia akredytacji, jako narzędzia służącego podnoszeniu bezpieczeństwa publicznego. Dotychczas zrealizowane zostały relacje informacyjne, m.in. na temat badań wody na pływalniach, smogu, certyfikacji żywności ekologicznej, bezpieczeństwa zabawek, homologacji pojazdów oraz budownictwa i infrastruktury, w których główną rolę odgrywały jednostki oceniające zgodność akredytowane przez PCA.

Na stronie PCA pod adresem: http://www.pca.gov.pl/press-room/spoty-video-foto/, a także na kanale YouTube (Polskie Centrum Akredytacji – PCA) dostępne są  wszystkie zrealizowane dotychczas nagrania. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

1

Kategoria:: Zdrowie

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!