Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad

Bieńkowska zainicjowała działanie Klastra ITS

| 14 stycznia 2014 | Brak komentarzy

Klaster Inteligentnych Systemów Transportowych, taką nazwę od dziś nosi zespół składający się z przedstawicieli przedsiębiorstw, stowarzyszeń, środowisk naukowych oraz administracji publicznej, którego istnienie zapoczątkowało podpisanie dziś w gmachu Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju Deklaracji dla Przyszłości Transportu.

Jak informują pomysłodawcy Klastra, powstał on aby stworzyć platformę wzajemnej współpracy i wymiany wiedzy pomiędzy przedsiębiorstwami, jednostkami naukowo-badawczymi oraz władzami publicznymi skupionym w obszarze Inteligentnych Systemów Transportowych, a także wsparcia powiązań między nimi i wzmocnienia ich potencjału innowacyjnego. Głównymi celami inicjatywy są udzielanie wsparcia intelektualnego w dziedzinie ITS, wsparcie rozwoju i innowacyjności w dziedzinie inteligentnych rozwiązań transportowych oraz współpraca z samorządami, organizacjami związkowymi, społecznymi i ekonomicznymi oraz instytucjami państwowymi.

„Inteligentne Systemy Transportowe to jest podstawa istnienia i sprawnego działania nowoczesnego transportu, wspomagają też jego innowacyjność.” – mówiła podczas spotkania Premier i Minister Rozwoju i Infrastruktury Elżbieta Bieńkowska, która przyjęła patronat nad całą inicjatywą. Pani Premier wspomniała także, że powstanie klastra „wzmocni zarówno działalność badawczo-rozwojową jak i innowacyjność całego sektora a także jego przyjazność dla odbiorców korzystających z transportu w różnych dziedzinach”. Ważnym elementem, o którym wspomniała Bieńkowska jest finansowanie klastra. Będzie się ono opierało głównie na środkach unijnych z pakietów „Infrastruktura i Środowisko” oraz „Inteligentny Rozwój” a także, w mniejszym stopniu, ze środków budżetowych.

MH

Kategoria:: Nauka i Innowacje

Dodaj nowy komentarz

You must be logged in to post a comment.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!