Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad

Bilad as – Sudan* – mozaiką geostrategiczną i rozwojową

| 1 sierpnia 2019

„Afryka w rzeczy samej staje się modna” Horacy Walpole 1774r. (angielski arystokrata i pisarz)

Fala zainteresowania kontynentem Afrykańskim sięga wieków średnich, których zapisy są datowane w europejskiej geografii w „Atlasie Katalońskim” wraz z mapą świata, którą sporządził dla króla Hiszpanii Abraham Cresques, kartograf z Majorkiw 1375r. W 1600r. inspiracje dotyczące bogactw zachęciły angielskich awanturników do wyparcia Portugalczyków w głąb południowego wybrzeża Gwinei. Sukcesy brytyjskich wypraw morskich sprawiły, że interior afrykański zaczął na nowo przyciągać rzesze ciekawych „nowego świata” poszukiwaczy.

Między innymi z powodu pandemii groźnych chorób (występują również współcześnie w wielu rejonach Afryki) na początku XIX w. liczono się z tym, że niemal połowa żołnierzy każdej kompanii stacjonującej na wybrzeżu Afryki Zachodniej i w głębi kontynentu umrze bez pomocy w imię zapewnienia niezakłóconych dostaw towarów pozyskiwanych przez kolonizatorów. Ten fakt wydaje się wystarczającym dowodem na znaczenie jak ważnym z punktu widzenia światowej a zwłaszcza europejskiej wymiany handlowej i kulturalnej był i jest kontynent afrykański. Zignorowanie natomiast wszystkich kryteriów delimitacyjnych, takich jak uwarunkowania historyczne, religijne i językowe czy wreszcie migrowanie grup etnicznych, przy wykreślaniu 97% granic na mapach, do dziś powoduje spory graniczne wśród większości państw afrykańskich, destabilizując gospodarki i ustrój polityczny młodych bytów, ograniczając w dużym stopniu rozwój misji gospodarczych i odbudowę potencjału przemysłowego.

Unia Afrykańska, będąca filarem o charakterze politycznym, wojskowym i gospodarczym jest organizacją skupiającą obecnie 54 państwa afrykańskie. Powstała w miejsce Organizacji Jedności Afrykańskiej i ma za zadanie wspieranie państw członkowskich w realizacji m.in. założeń programu rozwojowego NEPAD (Nowe Partnerstwo na Rzecz Rozwoju Afryki). Tworzenie podstaw programowych stanowiących rozwój projektów gospodarczych państw członkowskich (obecnie zawieszone w prawach są Egipt i Sudan) w mojej ocenie może stanowić dobry początek do podjęcia kroków w celu rewitalizacji kooperacji i wymiany handlowej z Polską. Według danych szacunkowych Międzynarodowego Funduszu Walutowego i Banku Światowego w ciągu najbliższych lat średni wzrost PKB kontynentu afrykańskiego będzie oscylował w granicach 6-7% rocznie przez następne 20 lat. Przygotowując plan pod ewentualny projekt gospodarczy, należy wytypować kraje o względnie stabilnej sytuacji politycznej, dobrej prognozie wzrostu gospodarczego i istniejących, dobrze funkcjonujących placówkach dyplomatycznych (mam na myśli polskie instytucje) i zagranicznych biurach handlowych np. Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Aktualne analizy rozwoju gospodarczego, pozwalają stwierdzić, że Afryka mimo wielu „słabości” nadal jest i pozostanie kontynentem oraz rynkiem o ogromnym potencjale oddziaływania geostrategicznego i płaszczyzną do rozwoju nowych technologii (pozyskiwanie i przetwarzanie surowców energetycznych i pierwiastków ziem rzadkich). W 2018r. do Zagranicznych Biur Handlowych PAIH wpłynęło 700 zapytań o tematyce handlowej od polskich firm. W mojej ocenie, szczególną uwagę należy zwrócić ze strony np. polskich inwestorów na potencjalnych partnerów takich jak: Kenia, Tanzania, RPA, Angola, Nigeria, Senegal, Wybrzeże Kości Słoniowej oraz Sudan po okresie uspokojenia politycznego.

Dość dobrze udokumentowanym potencjałem wzrostu gospodarczego może się pochwalić Senegal. Senegal położony jest w strefie klimatu podrównikowego wilgotnego, co powoduje zróżnicowaną ilość opadów atmosferycznych. W południowej części kraju suma opadów jest bardzo wysoka i wynosi średnio 1500mm. Bliżej północy natomiast waha się w granicach 350mm. Przez cały rok w Senegalu utrzymuje się wysoka temperatura powietrza, przy czym najchłodniejszym miesiącem jest styczeń (średnia temp. Wynosi 21-24C), a najcieplejszym czerwiec (w środkowej części kraju) maj i październik na wybrzeżu. Średnia miesięczna temperatura przekracza często 30C. Senegal jest jednym z najważniejszych państw regionu Afryki Zachodniej. Był pierwszym państwem w regionie, który wprowadził w życie ustawę o partnerstwie publiczno-prawnym (PPP). Jest republiką wchodzącą w skład Wspólnoty Francuskiej, z językiem urzędowym francuskim. Od 2001r. kraj posiada własną konstytucję.

Posterunek reprezentacyjny przed Pałacem Prezydenckim DAKAR

Posterunek reprezentacyjny przed Pałacem Prezydenckim

Ekonomia Senegalu opiera się głównie na górnictwie, budownictwie, turystyce, rybołówstwie i rolnictwie. Ponad 6% produktu krajowego brutto wytwarza sektor usług, przemysł 24%, a rolnictwo około 16%. Pokrywa glebowa jest mało urozmaicona. Przeważają gleby utworzone pod roślinnością sawann. Na północy kraju dominują gleby piaszczyste. Największa liczba osób zatrudniona jest zdecydowanie w rolnictwie. Kraj eksportuje głównie ryby, orzeszki ziemne, produkty ropopochodne, fosforany i bawełnę. Stolicą kraju jest Dakar (około 3,5 mln mieszkańców), liczbę ludności różne źródła szacują na około 16mln osób. Głównymi miastami są Thies, Lounga, Kaolack, Zinguienchor oraz Saint-Louis. Należy zauważyć, że kraj posiada znaczne zasoby rudy żelaza, ropy naftowej i gazu ziemnego, soli kamiennej i złota. Bogactwa te z różnych względów nie są jeszcze w pełni pozyskiwane. Eksploatacja wymaga rozwinięcia zaawansowanych technologii, które wdrażane są wyjątkowo opieszale. Utworzenie specjalnej strefy ekonomicznej dało firmom prosperującym na terenie Senegalu możliwości korzystania z wielu ulg podatkowych, nawet do 50 lat, w tym obniżenia CIT, zwolnienia z ceł i podatku VAT na import urządzeń i półproduktów. Głównymi partnerami handlowymi są: Francja, Stany Zjednoczone, Wybrzeże Kości Słoniowej i Mali.

Terminal kontenerowy DAKAR

Terminal kontenerowy

Gospodarka Senegalu uchodzi za  najlepiej rozwijającą się w regionie. Dakar, który stał się głównym portem przeładunkowym w przewozach z Afryki Północnej i Zachodniej do Ameryki Południowej, Europy i krajów basenu Morza Śródziemnego, zapewnia pełną i nieprzerwaną obsługę towarową. Na uwagę zasługuje nowoczesny terminal kontenerowy. Od 2012r. prezydentem jest Macky Sall. Prezydent w 2014r. zapoczątkował realizację Dużego Planu Rozwoju Senegalu. Wzrost gospodarczy w 2015r. wyniósł 6,5%, a w 2016r. utrzymał się na tym samym poziomie. Łączny PKB osiągnął wówczas wartość 19,6 mld dolarów. Dane szacunkowe za 2018r. mówią o wzroście na poziome 6,8 – 7%. Według Międzynarodowego Funduszu Walutowego i pomimo potężnego zadłużenia, kraj ma się rozwijać w tempie około 7% do 2022r. Dobrą informacją jest także niski poziom inflacji, który waha się od 1,1% w kwietniu do 0,5% w maju br. (źródło Forbs.pl). Istotnym problemem jest deficyt energii elektrycznej (ceny energii są bardzo wysokie) oraz postępująca rabunkowa gospodarka łowisk rybnych, w sferze przybrzeżnej. W dniach 23-24 kwietnia br. w CICES (Centre Internationale du Commerce Exterieur du Senegal) w Dakarze, odbył się czwarty, coroczny międzynarodowy salon budownictwa, materiałów wykończeniowych i infrastruktury, „SENCON”. Organizatorem był HAGE Group. Wśród polskich firm kooperujących na senegalskim rynku należy wymienić, min, np.: „meble BIM”, „Drzwi Elkado”, „Okna Konieczny”, pokrycia dachowe „POLONICA”, „Kafelki Tubądzin”, czy „Wkręt-Met” (Klimas).

Senegal, przedmieścia Dakaru

Przedmieścia Dakaru

Zróżnicowanie Etniczne wynika z migracji na kontynent europejski i napływu kolejnych fal ludności z rejonów objętych konfliktami zbrojnymi. 97% stanowią Afrykanie, Arabowie 1%, inni około 2%. Rozmieszczenie ludności na obszarze kraju jest nierównomierne. Społeczeństwo Senegalu jest bardzo młode, a niemal połowa mieszkańców (45%) nie osiągnęła wieku 18 lat. Wynika to z faktu wysokiego poziomu przyrostu naturalnego. Dominującą religią jest islam, muzułmanie sunnici stanowią 94% społeczeństwa. Przyjmuje się, że Chrześcijanie stanowią 5%, natomiast 1% kultywuje rodzinne wierzenia danego regionu. Średnia gęstość zaludnienia dla całego kraju kształtuje się na poziomie 52 osób na 1km2. Niestety w ostatnich latach migracja Senegalczyków do Europy wzrosła. Kierunki wyjazdów młodych ludzi to głównie Francja, ale również Włochy, Niemcy i Hiszpania. Szacuje się, że w 2016r. Senegalczycy mieszkający i pracujący za granicą przesłali do kraju swych przodków równowartość 2mld dolarów co stanowi około 10% budżetu tego Państwa.

Głównym problemem politycznym jest tlący się od 1982r. konflikt w dorzeczu Casamance, w południowej części kraju, położonej między Gambią, a Gwineą – Bissau. Przyjmuje się, że problemem w dużej mierze są czynniki ekonomiczne. W styczniu doszło do zabójstwa 14 osób oraz ataku na europejskich turystów. Nie są to przypadki odosobnione w Afryce, i nie powinny stanowić problemu przy realizacji programów gospodarczych.

Polska dobrze kojarzy się w Senegalu, z uwagi na fakt iż wielu senegalskich studentów ukończyło polskie uczelnie. Brak naleciałości historycznych (kolonialnych) jest dowodem, że polskie wartości są szanowane, a Polacy uchodzą za dobrych partnerów handlowych.

*”Bilad as Sudan – arab. Kraj czarnych”

Miłosz Dorsz

Miłosz Dorsz – Ekspert Fundacji Polskie Forum Bezpieczeństwa

Kategoria:: Gospodarka

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!