Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad

Biznes wzywa polityków do ratowania Europy

| 26 czerwca 2012 | Brak komentarzy

Europejscy przedsiębiorcy apelują, aby na szczycie w Brukseli, 28–29 czerwca br., Rada Europejska podjęła decyzje niezbędne do przywrócenia zaufania i powrotu Europy na ścieżkę wzrostu.

W czasie konferencji poświęconej prezentacji planu BUSINESSEUROPE dla Europy na rzecz wyjścia z kryzysu i pobudzenia wzrostu, Henryka Bochniarz, prezydent PKPP Lewiatan i wiceprezydent BUSINESSEUROPE powiedziała, że kluczowe dla ożywienia gospodarczego w UE jest skoncentrowanie wydatków na poziomie krajowym na inwestycje w kapitał ludzki, w infrastrukturę oraz w rozwój technologiczny. Takie same priorytety powinien odzwierciedlać nowy budżet unijny na lata 2014-20.

– Spotkań „ostatniej szansy” w Brukseli było już kilka w ciągu ostatniego roku. Tym razem Rada Europejska otrzymuje od przedsiębiorców reprezentujących ponad 20 mln firm, ostateczny pakiet propozycji wydobycia Europy z kryzysu. Jeśli politycy nie skończą z wzajemną szermierką partykularnych interesów swoich krajów i nie zaczną myśleć o Unii, jako o całości i dobru wspólnym, to Europa jaką znamy i lubimy przestanie istnieć – powiedziała Henryka Bochniarz.

Prezydent BUSINESSEUROPE, Jürgen R. Thumann, stwierdził z kolei, że  „Europa potrzebuje znacznie ambitniejszego programu inwestycji i konkurencyjności. Decydenci polityczni po prostu nie mogą wciąż proponować działań zwiększających koszty przedsiębiorstw i ubolewać, że jesteśmy na szarym końcu ligi światowej, jeżeli chodzi o wzrost gospodarczy.

W swoim pięciopunktowym planie „Wydobywanie Europy z kryzysu” BUSINESSEUROPE przedstawia konkretne działania mające na celu:

  • ochronę euro,
  • poprawę finansów publicznych i przyspieszenie reform strukturalnych,
  • wspieranie inwestycji sektora prywatnego,
  • wykorzystanie potencjału jednolitego rynku,
  • rozwój zewnętrznego handlu Unii.

Strategia ta pozwoli Europie podwoić długookresową roczną stopę wzrostu gospodarczego z 1,25 proc. do 2,5 proc. Oznaczałoby to tworzenie 1,4 miliona nowych miejsc pracy rocznie i osiągnięcie pełnego zatrudnienia do 2020 r., wypracowanie ponad 5.000 euro dodatkowego rocznego dochodu na gospodarstwo domowe do 2020 r. i dodatkowe obniżenie strukturalnego deficytu budżetowego w państwach członkowskich Unii średnio o 5 proc. do 2020 r.

Politycy muszą dostrzec kluczową rolę przedsiębiorstw we wzroście gospodarczym i tworzeniu miejsc pracy. Muszą również zrozumieć, że poprawa nadejdzie dopiero przy wsparciu i ułatwianiu inwestycji sektora prywatnego w takich dziedzinach jak energia, infrastruktura czy branża informatyczna.

BUSINESSEUROPE reprezentuje ponad 20 milionów małych, średnich i dużych przedsiębiorstw zatrudniających ok. 120 milionów osób.

(źródło: Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan)

Kategoria:: Informacje

Dodaj nowy komentarz

You must be logged in to post a comment.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!