Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad

Branża morska szuka pracowników

| 11 lutego 2019

crist3 - kopiaPomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna podpisała umowę o współpracy ze Szkołami Okrętowymi i Ogólnokształcącymi Conradinum, które dopasują profile kształcenia do potrzeb inwestorów z branży morskiej – poinformowała prof. AWSB dr hab. Barbara Piontek, przewodnicząca Rady Nadzorczej spółki.  

Naszym priorytetem jest aktywna współpraca nauki z biznesem, dzięki której odbudujemy zaplecze kadrowe dla Stoczni i całego sektora. Chcemy, aby uczniowie zdobyli zawód i umiejętności poszukiwane i cenione przez pracodawców w regionie – dodała przewodnicząca Piontek.

Dziś najbardziej poszukiwanymi na rynku pracy w województwie kujawsko-pomorskim i pomorskim są m.in. spawacze, elektrycy, ślusarze, mechatronicy, monterzy oraz operatorzy maszyn i urządzeń – wynika z danych PSSE.  – Nasi inwestorzy potrzebują wykwalifikowanych kadr, zarówno inżynierskich, jak i na stanowiska techniczne. Staramy się im pomóc, współpracując ze szkołami, uczelniami, tworząc klasy patronackie. Zyskują na tym wszystkie strony: młodzież ciekawą i dobrze płatną pracę, nasi inwestorzy – wykwalifikowaną kadrę, a my – kolejnych inwestorów, dla których dostęp do odpowiednich pracowników decyduje często o lokalizacji inwestycji – mówi Przemysław Sztandera, prezes Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Działania Pomorskiej Strefy związane ze szkolnictwem skupiają się na branżach reprezentowanych przez przedsiębiorców strefowych lub z nią współpracujących.  – Pomorska Strefa chce być i jest  łącznikiem między szkołami a biznesem, ułatwiając im nawiązywanie kontaktu, a także tworząc projekty z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, takich jak m.in. wirtualna rzeczywistość czy różnego rodzaju symulatory do nauki – mówi Paweł Lulewicz, wiceprezes PSSE.

Conradium_umowa

Porozumienie podpisane ze Szkołami Okrętowymi i Ogólnokształcącymi Conradinum w Gdańsku zakłada, że placówka kształcić będzie specjalistów zgodnie z zapotrzebowaniem strefowych firm, zwłaszcza z branży morskiej. Jest też  kolejnym etapem budowy projektu edukacyjnego na Wyspie Ostrów  Jego ideą jest powołanie na tym terenie Stoczniowego Centrum Kształcenia  Zawodowego, w którym uczniowie zdobywaliby praktyczne umiejętności niezbędne dla przemysłu 4.0. Pracownie i laboratoria wyposażone zostaną w nowoczesny sprzęt, oprogramowanie, a także symulatory do nauki zawodu. Na początku marca odbędzie się spotkanie wszystkich zainteresowanych stron i wyznaczona zostanie „mapa drogowa” powołania Centrum.

To nie jedyna aktywność Pomorskiej Strefy w zakresie kształcenia branżowego dla branży morskiej. W 2017 r. Strefa utworzyła klasę patronacką w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Gdyni, w której kształceni są monterzy kadłubów jednostek pływających  W ramach patronatu najlepszym uczniom funduje stypendia, płatne wakacyjne staże w firmach na terenie dawnej stoczni Gdynia, wyjazdy na branżowe targi i kursy zawodowe dopasowane do potrzeb rynku pracy. Część praktyczną uczniowie realizują w firmach strefowych, np. Energomontaż Północ Gdynia oraz u parterów, m.in. w firmie Crist.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna w 2018 r. objęła współpatronem dwie klasy – w Zespole Szkół Technicznych we Włocławku oraz w Zespole Szkół Rolniczych w Grudziądzu.  Strefa doposaża także pracownie szkolne praktycznej nauki zawodu.

W ramach projektu LabTech ufundowała dwie pracownie mechatroniczne –  w Zespole Szkół Mechanicznych Elektrycznych i Elektronicznych w Toruniu oraz w Zespole Szkół nr 1 w Stargardzie. W kwietniu nastąpi otwarcie pracowni obróbki drewna w ZSR w Grudziądzu.  Niedługo, dzięki przekazaniu  funduszy przez strefowe firmy  Wika Polska oraz Mondi Świecie zostaną otwarte dwie kolejne pracownie: w Świeciu – pracowania elektryczna a we Włocławku – mechatroniczna. W pracowniach  uczniowie mogą zdobywać praktyczne umiejętności na nowoczesnym sprzęcie podobnym do tego, którego będą używać w przyszłej pracy.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna organizuje również wycieczki studyjne uczniów szkół gimnazjalnych oraz 8 klas szkół podstawowych do firm, m.in. z branży stoczniowej. Tylko w pierwszym semestrze tego roku szkolnego skorzystało z nich ponad 200 uczniów.

Wspólnie z Instytutem Morskim w Gdańsku PSSE realizuje projekt „Morskie Kompetencje” pod patronatem Pomorskiego Kuratora Oświaty. Już ponad 300 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych mogło zobaczyć, na czym polega działalność laboratorium specjalizującego się w badaniach dla gospodarki morskiej.

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna współpracuje także z doradcami edukacyjno-zawodowymi, a w 2018 r. wraz z miastem Toruń utworzyła Toruńską Sieć Szkolnych Doradców Edukacyjno-Zawodowych.

–  Przygotowaliśmy dla nich specjalną ofertę wizyt studyjnych w firmach.  Osoby, które w szkole zajmują się doradztwem zawodowym często nie wiedzą, jak obecnie wygląda praca w przedsiębiorstwie produkcyjnym, w jaki sposób odbywa się proces rekrutacyjny, jakich umiejętności oczekuje się od  kandydatów do pracy. W 2018 roku zorganizowaliśmy kilkanaście wizyt, wszystkie cieszyły się dużym zainteresowaniem – podkreśla Damian Orzeł, który w  PSSE zajmuje się szkolnictwem branżowym.

***

Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna działa na rzecz rozwoju regionalnego poprzez tworzenie atrakcyjnych warunków do rozwoju przedsiębiorczości i napływu nowych inwestycji.  Realizuje zadania, których celem jest  stymulowania gospodarki i  poprawa klimatu inwestycyjnego Polski, zgodnie z założeniami Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

PSSE działa na  terenie 226 gmin w województwie kujawsko-pomorskim i we wschodniej części woj. pomorskiego. Jest częścią Polskiej Strefy Inwestycji, jednym z 14 podmiotów regionalnych, które odpowiedzialne są za kompleksową obsługę inwestorów zagranicznych i krajowych. Pełni rolę regionalnego centrum obsługi inwestorów i  koordynatora udzielania pomocy publicznej. Służy przedsiębiorcom wsparciem  na każdym etapie realizacji ich projektów, w tym pomocą o charakterze konsultacyjno-doradczym.

Kategoria:: Gospodarka

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!