Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad

Chemia ma zbyt duży potencjał, żeby pełnić wobec innych branż wyłącznie funkcję służebną

| 7 listopada 2017

Na II Forum Kampanii „Polska Chemia” wystąpienie na temat „Polska Chemia elementem rozwoju gospodarki Polski” wygłosił dr Wojciech Wardacki, prezes zarządu Grupy Azoty S.A., a zarazem przewodniczący Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Prezes zarządu Grupy Azoty S.A. podkreślając, że Polska Chemia jest ważnym elementem rozwoju narodowej gospodarki, przytoczył przemawiające za tą tezą fakty. – Chemia to obecnie prawie 17 proc. wartości produkcji sprzedawanej w Polsce. Przemysł chemiczny to też znaczny udział w PKB kraju i duża część polskiego eksportu, wynosząca w 2016 r. ponad 80 mld zł. Polski segment chemiczny rozwija się szybciej niż średnia dla polskiego przemysłu. Rozwój gospodarki krajowej nierozerwalnie związany jest z kondycją przemysłu chemicznego – średnioroczne tempo wzrostu produkcji sprzedanej segmentu chemicznego w Polsce w latach 2010-2016 to 5,7% wobec 3,8% wzrostu przemysłu ogółem – mówił dr Wojciech Wardacki, zwracając uwagę na konieczność rozwoju tej gałęzi przemysłu, który to rozwój mierzy się w dużej mierze realizowanymi inwestycjami. Przykładem może być Grupa Azoty realizująca program inwestycyjny, na który do 2020 r. przeznaczone zostanie ok. 7 mld zł.

Równocześnie dr Wojciech Wardacki zwrócił uwagę, że bez przemysłu chemicznego obecnie nie byłaby w stanie funkcjonować praktycznie żadna z gałęzi narodowej gospodarki. Zwracając uwagę na tę „służebną” rolę Polskiej Chemii, prezes zarządu Grupy Azoty podkreślał równocześnie, iż musi ona wykorzystywać drzemiący w niej potencjał.

– Przemysł chemiczny wymaga umacniania pozycji konkurencyjnej, szczególnie w zakresie rozwoju innowacyjności, która jest nieodłącznym elementem tej branży – podkreślił dr Wojciech Wardacki.

W swoim wystąpieniu prezes Grupy Azoty zdiagnozował również główne potrzeby polskiej chemii konieczne do utrzymania jej pozycji w rozwoju polskiej gospodarki. Są to: budowa i umacnianie wizerunku niosącego pozytywny przekaz i zmieniającego stereotypowe wyobrażenia, umacnianie pozycji konkurencyjnej, intensyfikacja działalności i procesów związanych z innowacyjnością, a także usprawnienie procesu legislacyjnego.

– Grupa Azoty już od dziewięciu dekad dokłada wszelkich starań, aby pozycję chemii w polskiej gospodarce wzmacniać. Co więcej, wspieramy nasz kraj w promocji Polski w świecie, co zostało dostrzeżone poprzez przyznanie nam zaszczytnego tytułu „Ambasadora Polski na świecie”. Tym ambasadorem jest Grupa Azoty nie tylko poprzez działalność handlową prowadzoną w blisko 80 krajach. Z dumą wspieramy również polskich sportowców, o których sukcesach jest głośno na całym świecie. Jesteśmy obecni w gronie tworzącym Polską Fundację Narodową. Angażujemy się w projekty pokazujące Grupę Azoty i Polskę w pozytywnym świetle. To tylko niektóre przykłady podejmowanych przez nas działań i mogę zapewnić, że nasze zaangażowanie w świecie będzie nadal rosło, byśmy mogli nadal z dumą mówić, że Grupa Azoty, a wraz z nią cała polska chemia, jest „Ambasadorem Polski na świecie” – konkludował dr Wojciech Wardacki.

Kampania „Polska Chemia” to autorski projekt Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego i jedyne tego typu przedsięwzięcie promujące tak istotny dla polskiej gospodarki sektor przemysłu. Głównym celem Kampanii „Polska Chemia” jest umocnienie wizerunku branży jako sektora dbającego o środowisko, promującego innowacyjność, tworzącego miejsca pracy, respektującego zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialnego społecznie.

Kategoria:: Gospodarka

Comments are closed.

banner ad
Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!