Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad

CIECH z nagrodą główną w prestiżowym konkursie „The Best Annual Report 2018”

| 17 października 2019

Kapituła prestiżowego konkursu „The Best Annual Report 2018” uznała raport CIECH S.A. za jeden z trzech najlepszych raportów rocznych 2018 roku na polskim rynku. Celem konkursu jest promowanie sprawozdań o największej wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. To już kolejny rok z rzędu, w którym sprawozdanie  CIECH S.A. zostaje docenione przez ekspertów – w dwóch poprzednich edycjach konkursu Spółka otrzymała wyróżnienia za Sprawozdanie Zarządu z działalności.

BestAnnualReport2018-nagroda dla CIECH

CIECH, jeden z największych koncernów chemicznych w Europie Środkowo-Wschodniej, otrzymał III nagrodę główną w prestiżowym konkursie „The Best Annual Report 2018”, organizowanym przez Instytut Rachunkowości i Podatków w kategorii spółek rynku regulowanego. Nagrody, już po raz czternasty, przyznawane są spółkom cechującym się wysokim poziomem raportu rocznego w obszarze wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów. Tegoroczna Gala Finałowa odbyła 16 października na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie – w siedzibie instytucji, będącej partnerem strategicznym konkursu.

CIECH chce wyznaczać najlepsze standardy w każdym obszarze swojej działalności, dlatego reputacja spółki giełdowej spełniającej najwyższe standardy w raportowaniu jest dla nas – firmy notowanej od 15 lat na warszawskiej giełdzie, a od dwóch także na giełdzie we Frankfurcie – sprawą kluczową. Ogromną wartością otrzymanej nagrody jest fakt, że przyznaje ją kapituła, w której zasiadają przedstawiciele firm audytorskich, domów maklerskich, uczelni wyższych i specjalistycznych mediów. Takie wyróżnienie jest ważnym elementem budowy naszego wizerunku oraz wiarygodności w kontaktach z naszymi interesariuszami – mówi Dawid Jakubowicz, Prezes Zarządu CIECH S.A.

Ideą konkursu jest stworzenie uznanych standardów sporządzania raportów rocznych, zgodnie z obowiązującymi wymogami formalnymi, zaleceniami instytucji międzynarodowych oraz dobrymi praktykami w tym zakresie. Celem nadrzędnym konkursu jest promowanie firm przygotowujących najlepsze skonsolidowane raporty roczne sporządzone według MSSF/MSR (rynek regulowany) oraz według MSSF/MSR lub PSR (rynek NC) z punktu widzenia wartości użytkowej dla akcjonariuszy i inwestorów.

Kategoria:: Informacje

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!