Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad

Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2019

| 29 stycznia 2019

kig1Krajowa Izba Gospodarcza już po raz piąty zaprosiła przedstawicieli ambasad, instytucji rządowych i samorządowych oraz przedsiębiorców na noworoczne „Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2019”. Jest to doskonała okazja do przedstawienia i planów nt. międzynarodowej współpracy gospodarczej realizowanej przez resorty oraz samorząd gospodarczy. Ważną częścią są również prezentacja polskich regionów i sektorów gospodarczych, dzięki czemu zagraniczni dyplomaci mogą poznać potencjał polskiej gospodarki i polskich regionów.

Dyplomatyczne Otwarcie Roku 2019 odbyło się w Centrum Olimpijskim w Warszawie i objęte było Honorowym Patronatem Ministra Spraw Zagranicznych oraz Honorowym Patronatem Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, jak również Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

W spotkaniu DOR 2019 udział wzięło ponad 450 osób:  przedstawicieli korpusu dyplomatycznego, administracji publicznej i samorządowej, w tym miast i urzędów marszałkowskich, jak również przedsiębiorców oraz reprezentantów izb przemysłowo-handlowych i bilateralnych. W gronie przedsiębiorców znaleźli się eksporterzy oraz firmy uczestniczące w wydarzeniach międzynarodowych organizowanych przez KIG, w tym zarówno przedstawiciele dużych korporacji, jaki i sektora MSP.

Głównymi gośćmi wydarzenia byli m.in. p. Jerzy Kwieciński – Minister Inwestycji i Rozwoju reprezentujący także Premiera M. Morawieckiego, p. Krzysztof Szczerski, Sekretarz Stanu i Szef Gabinetu Prezydenta RP, p. Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii, p. Tadeusz Skobel – Podsekretarz Stanu w  Ministerstwie Energii, p. Sławomir Siwek, Doradca  Marszałka Sejmu RP oraz p. Andrzej Kraśnicki, Prezes PKOL jak również marszałkowie i wicemarszałkowie województw, a swój potencjał zaprezentowały województwa: podlaskie, podkarpackie i kujawsko-pomorskie.

kig3Prezes Krajowej Izby Gospodarczej Andrzej Arendarski w przemowie otwierającej wydarzenie podkreślił, że dzięki staraniom wielu organizacji wspierających i promujących eksport, w tym KIG, rośnie otwartość naszej gospodarki na świat. Z szacunków Krajowej Izby Gospodarczej wynika, że eksport towarów w 2018 roku okazał się wyższy niż w roku poprzednim, możemy pochwalić się jednocześnie  tysiącami rodzajów produktów, które sprzedajemy za granicę, co świadczy o ogromnej pomysłowości naszych firm, ale również ciężkiej pracy i konsekwencji w działaniu. Prezes Arendarski podkreślił, że ważną rolę pełni szerzenie wiedzy i wymiana doświadczeń pomiędzy producentami i handlowcami w izbach branżowych i regionalnych oraz na poziomie krajowym w KIG.

kig2Minister Jerzy Kwieciński, reprezentujący Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, odczytał list od premiera Morawieckiego skierowany do uczestników DOR. Znalazły się w nim podziękowania dla Krajowej Izby Gospodarczej za uczestnictwo w obchodach jubileuszu stulecia odzyskania niepodległości i odrodzenia kraju, przypominając o wielkim wkładzie polskiej przedsiębiorczości w budowę potencjału młodego państwa. Podkreślił, że umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw i ich wsparcie w rozwijaniu współpracy na rynkach zagranicznych  pozostaje priorytetem rządu realizowanym również przez samorząd gospodarczy. Przypomniał, że tylko w 2018 roku weszło w życie wiele rozwiązań służących wsparciu inwestycji, innowacyjności oraz eksportu, na czele z Konstytucją Biznesu, Polską Strefą Inwestycji, pakietem MŚP i małym ZUS-em. Minister J. Kwieciński zaznaczył także, że miniony rok był dla Polski rokiem dobrej koniunktury gospodarczej, a handel zagraniczny wzrósł zarówno w eksporcie, jak i w imporcie, wśród głównych partnerów handlowych Polski.

kig4Sekretarz Stanu Krzysztof Szczerski, Szef Gabinetu Prezydenta RP podsumował zagraniczną aktywność Prezydenta RP w 2018 roku, w tym działania z zakresu dyplomacji ekonomicznej. Jako szczególnie istotne wymienił efekty Szczytu Państw Trójmorza oraz wizyty Prezydenta RP w USA. Podkreślił także przejrzystość i transparentność traktowania zagranicznych inwestorów w naszym kraju.

Tadeusz Kościński, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii podkreślił stały wzrost obrotów handlowych naszego kraju. W ciągu najbliższych dwóch lat mocniej chcemy zaistnieć na Bliskim Wschodzie, ma się przyczynić do tego m.in. obecność polskich firm na targach Dubai Health, a przede wszystkim na światowej wystawie Expo 2020 w Dubaju – zapowiedział Wiceminister Kościński.

Wiceminister Energii, Tadeusz Skobel zaznaczył z kolei, że w 2019 roku szczególne znaczenie będzie miała dyskusja nad Strategią Klimatyczną UE do 2050 roku oraz negocjacje  Wieloletnich Ram Finansowych po 2020 roku dla zapewnienia środków unijnych na niskoemisyjną transformacje sektora energetycznego. Innymi ważnymi tematami dla polityki energetycznej będzie implementacja rozwiązań pakietu „Czysta energia dla wszystkich Europejczyków”, wiele uwagi poświęconych będzie także m.in. relacjom bilateralnym w kontekście budowy tzw. Baltic Pipe  oraz współpracy z USA zgodnie z porozumieniem o wzmocnionej współpracy w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

W imieniu Marszałka Sejmu RP Marka Kuchcińskiego wystąpił także p. Sławomir Siwek, Doradca Marszałka Sejmu, który wyraził nadzieję, że rozmowy uczestników DOR będą inspiracją do współpracy i realizacji kolejnych przedsięwzięć oraz pomysłów służących rozwojowi gospodarczemu naszego kraju

Andrzej Kraśnicki, Prezes PKOL, wyraził radość z faktu, że już kolejny raz Dyplomatyczne Otwarcie Roku odbywa się w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego i zaznaczył,  że  polscy sportowcy mają także ogromny wkład w promocję Polski na całym świecie.

kig5

Kategoria:: Gospodarka, Wydarzenia

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!