Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad banner ad

 „Energetyka poligonem innowacyjności”

| 10 października 2017

Energetyka jako kluczowy dział gospodarki, intensywnie wdraża działania innowacyjne zarówno we własnych strukturach, jak i w całej gospodarce. Czy te działania są wystarczającym „kołem zamachowym” nowoczesnego rozwoju państwa i w pełni wykorzystywany jest potencjał jaki niosą ze sobą przedsiębiorstwa energetyczne i około energetyczne.

Realizacja zadań wskazanych w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, czy wynikająca z długookresowych celów Unii Europejskiej nie powinna być realizowana w oderwaniu od szeroko rozumianego sektora energetycznego. Zrozumienie tego powinno zakładać zdyskontowanie korzyści wynikające z postępu technologicznego, zmiany myślenia o energetyce tylko w kategoriach wielkoskalowej energetyki systemowej na myślenie także o energetyce rozproszonej, generującej nowoczesne usługi energetyczne i rozwój infrastruktury. Ważny jest też aspekt budowania konkurencyjności w oparciu o wiedzę, a nie tylko tańszą  siłę roboczą.

Tematyka debaty:

 • Nowe modele biznesowe w energetyce i ciepłownictwie
 • DSM/DSR, w tym wykorzystanie sektorów ciepła i chłodu oraz transportu
 • Energetyka na obszarach niezurbanizowanych i wykorzystanie potencjału OZE
 • Efektywność energetyczna, zwłaszcza podejście kompleksowe i systemowe
 • Magazynowanie energii,
 • Rozwój i rozbudowa sieci, nowoczesne sterowanie
 • Elektromobilność (sterowane ładowanie)
 • Mobilizacja i zachęta podmiotów przez rozwój mechanizmów rynku

Pamiętając, że innowacyjność w energetyce nie powinna być celem samym w sobie, a narzędziem nowoczesnego rozwoju – swego rodzaju „poligonem” prac rozwojowych.

Zaproszeni goście:

 • Edward Słoma, Zastępcę Dyrektor Departamentu Energetyki, Ministerstwo Energii;
 • Zbigniew Szpak, Prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii;
 • Piotr Ordyna, Tauron Dystrybucja SA;
 • Marcin Korolec, Prezes Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych;
 • Piotr Ostrowski, Ekspert ds. e-mobilności, ATENDE SA;
 • Paweł Ruszkowski, Collegium Civitas, Warszawa;
 • Roman Targosz, Dyrektor ds. Projektów Energetycznych, Europejski Instytut Miedzi;
 • Adam Banaszek, Szef Sprzedaży Energii Elektrycznej i Gazu Ziemnego Gaspol.
 • Włodzimierz Pomierny, Ekspert Biura Rozwoju i Innowacji, ARP.

Serdecznie zapraszamy do udziału w debacie!

Warszawa, 12  października 2017 r. Politechnika Warszawska

Godz. 11.00- 13.30

Partner Strategiczny Debaty – Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Kategoria:: Informacje, Wydarzenia

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!