Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad banner ad

Europe & Emirates  Economic Forum

| 2 października 2017

banner-forum.eebd.eu-1Zjednoczone Emiraty Arabskie postrzegają Polskę jako ważnego sojusznika w dostępie do rynków europejskich. Wzajemne relacje między  polskimi, europejskimi i emirackimi partnerami są korzystne dla każdej ze stron. Pozwalają na przepływ innowacyjnych technologii, tworzenie startupów, realizację wspólnych inwestycji oraz inteligentnych rozwiązań, które wpływają na rozwój technologiczny i gospodarczy w wielu różnych dziedzinach.

Wzmocnieniu dalszej współpracy handlowej i biznesowej pomiędzy Polską a Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi  poświęcone będzie tegoroczne Europe & Emirates Economic Forum – Innowacja szansą na rozwój gospodarczy. Druga edycja tego forum odbędzie się 24 października 2017 r. w hotelu InterContinental w Warszawie. Wspólnie sukcesy gospodarcze i biznesowe są dla organizatorów drogowskazem do określenia kolejnych obszarów przyszłych inwestycji i współpracy. Podczas Forum zaprezentowane zostaną nowe projekty łączące Polskę i Zjednoczone Emiraty Arabskie zwłaszcza w kontekście atrakcyjności finansowej, technologicznej i możliwości rozwoju sektorów bankowych w Polsce.

Udział w Forum zapowiedziało wielu przedstawicieli najważniejszych agencji rządowych z Polski i Zjednoczonych Emiratów Arabskich,  instytucji gospodarczych, finansowych, ośrodków naukowych, a także samorządowców i przedsiębiorców.  Ambasador ZEA w Polsce J.E Yousif Eisa Bin Hassan Al. Sabri oraz Aisha Al. Kubaisi, dyrektor organizacji międzynarodowych w Ministerstwie Gospodarki ZEA podsumują efekty dotychczasowej współpracy w relacjach między obu państwami.  Sowimi doświadczeniami w tym zakresie podzielą się również przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa, Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji, Krajowej Izby Gospodarczej partnerem.

W bogatym programie Forum przewidziano wiele paneli dyskusyjnych związanym z transferem nowoczesnych technologii, rozwojem elektromobilności, odnawialnych źródeł energii, a także  rozbudowy infrastruktury i dalszego ożywienia wymiany handlowej między Polska i ZEA.

Podczas gali finałowej wyłoniony zostanie finalista konkursu Liderzy Innowacyjności – Innovation Awards, organizowanego wspólnie przez Emirates & Europe Business Development Cluster (EEBD) oraz wydawcę Liderów Innowacyjności w Dzienniku Gazecie Prawnej.  Do finału zakwalifikowało się 7 zwycięzców w poszczególnych kategoriach, sposób których wybrany zostanie laureat. Nagroda główną w konkursie jest wyjazd do parku technologicznego w ZEA i podjecie współpracy z emirackim środowiskiem naukowym i przemysłowym.

Polskę i Zjednoczone Emiraty Arabskie łączą bardzo dobre relacje, które  wpływają na wzrost wymiany handlowej oraz dążenie obu stron do stałego umacniania współpracy bilateralnej i rozwoju wzajemnych inwestycji.

Organizatorami drugiej edycji Forum jest Ambasada Zjednoczonych Emiratów Arabskich w Polsce,  Emirates & Europe Business Development Cluster (EEBD), European Green Technology Alliance  oraz Investment Service Center.

Emirates & Europe Business Development Cluster (www.eebd.eu) jest unikatową organizacją biznesową rozwijającą współpracę ekonomiczną między Europą i ZEA. Wśród jego członków poza przedstawicielami biznesu znajdują się: władze samorządów terytorialnych, uczelni, instytucji i firm doradczych. Lista zadań głównych, jakie EEBD stawia przed sobą, to między innymi: pomoc w poszukiwaniu partnerów handlowych czy zapewnienie bezpośredniego kontaktu z firmami zarówno europejskimi, jak i znajdującymi się w ZEA, kompleksowa pomoc w pozyskiwaniu dotacji z Unii Europejskiej, maksymalizacja  korzyści związanych z rozwojem biznesu między ZEA a Europą oraz promocja i ochrona interesów firm członkowskich.

European  Green Technology Alliance (www.egta.eu) jest międzynarodową platformą współpracy technologicznej i biznesowej, zrzeszającą ponad 300 przedsiębiorstw i instytucji z całej Europy. EGTA skupia się na transferze innowacyjnych technologii pomiędzy państwami europejskimi, tworzy międzynarodową sieć partnerów, a także zapewnia wsparcie poprzez wyspecjalizowane instytucje otoczenia biznesu we wszystkich krajach Europy.

Investment Service Center (www.investpl.eu) to międzynarodowa struktura biznesowa zrzeszająca wysokiej klasy ekspertów. Jej głównym zadaniem jest finansowanie projektów inwestycyjnych oraz wyszukiwanie dla inwestorów projektów o wysokim potencjale biznesowym. Swoją działalność prowadzi w na terenie wielu krajów świata. Wszystkie realizowane inwestycje tworzą ogromny potencjał biznesowy dzięki efektywnemu zarządzaniu zarówno ryzykiem technologicznych jak i finansowym. Dodatkowo pozyskane dotacje zwiększają efektywność realizowanych projektów.

Więcej informacji na temat wydarzenia znajduje się na stronie www.forum.eebd.eu.

Kategoria:: Informacje, Wydarzenia

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!