Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad

Europejskie Centrum Muzyki Sinfonia Varsovia – rusza największy projekt rewitalizacyjny

| 6 marca 2015

Przy ul. Grochowskiej w Warszawie powstanie nowe centrum kulturalne skupione wokół renomowanej Orkiestry Sinfonia Varsovia. Centrum będzie nie tylko atrakcyjnym miejscem dla prezentacji muzyki poważnej i innych gatunków sztuki, lecz również miejscem spędzania czasu wolnego. Siedziba orkiestry ma się stać ważną przestrzenią dla dyskusji wokół najważniejszych wydarzeń kulturalnych. Zwycięska koncepcja architekta Thomasa Puchera, która będzie realizowana przy ul. Grochowskiej dołączy do zmian jakie zachodzą w kulturze na prawym brzegu Wisły.

Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Sinfonia Varsovia, wpisuje się w proces rewitalizacji zabytkowych obiektów. Miasto zarezerwuje środki finansowe w Wieloletniej Prognozie Finansowej na realizację zadania „Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa Sali koncertowej przy ul. Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia” w wysokości 279 700 000 zł. „Budowa Europejskiego Centrum Muzyki Sinfonia Varsovia wpisuje się w program rewitalizacji do 2022 roku, który jest procesem obejmującym szereg działań, na które miasto przeznaczy ponad miliard złotych. Mając na uwadze obecny stan zabytkowych budynków w ramach nieruchomości zajmowanej przez Orkiestrę za priorytetowe uznaliśmy przeprowadzenie dogłębnej i całościowej rewitalizacji najbardziej zniszczonej substancji” – zaznacza Hanna Gronkiewicz–Waltz, prezydent stolicy. „Zadanie to mamy nadzieję będzie współfinansowane w ramach środków europejskich, gdyż gwarantuje lepszą dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego” – dodaje.

Miasto st. Warszawa kupiło nieruchomość przy ul. Grochowskiej 272 dla orkiestry w 2009 roku. Głównym celem tego działania było zapewnienie przestrzeni umożliwiającej budowę sali koncertowej

oraz siedziby dla samorządowej instytucji kultury. W 2010 roku został rozstrzygnięty konkurs architektoniczny na „Projekt sali koncertowej i zagospodarowania architektonicznego nieruchomości przy ul. Grochowskiej 272 w Warszawie”. Dwa lata później roku Prezydent Hanna Gronkiewicz-Waltz podpisała list intencyjny ze zwycięzcą konkursu Thomasem Pucherem, w którym Miasto deklarowało wsparcie dla wykonania zadania w sprzyjającej sytuacji ekonomicznej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Stołecznego Warszawy na lata 2015-2042 zostanie umieszczone zadanie „Modernizacja zabytkowych obiektów oraz budowa Sali koncertowej przy ul Grochowskiej na potrzeby Orkiestry Sinfonia Varsovia” w wysokości 279 700 000 zł. W związku z możliwością sfinansowania ze środków UE projektów dotyczących Europejskiego Centrum Sinfonia Varsovia, Miasto zamierza aplikować o te środki w ramach Programu Infrastruktury i Środowiska 2014-2020. Program ten, to największy polski program operacyjny o wartości ok. 27,4 mld euro z UE. Będzie źródłem funduszy na infrastrukturę transportową, ochronę środowiska, energetykę, gospodarkę niskoemisyjną oraz ochronę zdrowia i kulturę. Osią priorytetową dedykowaną kulturze jest oś priorytetowa VIII: Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. Cel szczególny tej osi zdefiniowany jest jako lepsza dostępność infrastruktury kultury i dziedzictwa kulturowego oraz wzrost kompetencji kulturowych społeczeństwa jako ważnych elementów konkurencyjności gospodarki. MP

Kategoria:: Kultura

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!