Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad

Gala Pereł Polskiej Gospodarki!

| 27 listopada 2017

Na Zamku Królewskim w Warszawie 24 listopada 2017 r. odbyła się jubileuszowa XV Gala Pereł Polskiej Gospodarki, zorganizowana przez anglojęzyczny miesięcznik ekonomiczny „Polish Market”. Patronat nad Galą objął Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej, Wicepremier i Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Podczas gali zostały wręczone statuetki dla najlepszych podmiotów gospodarczych, wyłonionych w rankingu opracowanym przez naukowców z Zakładu Wspomagania i Analizy Decyzji, Instytutu Ekonometrii Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Tytuł „Perły Polskiej Gospodarki” przyznano w dwóch kategoriach Wielkie Perły i Duże Perły. Badanie rankingowe obejmuje ponad 2000 firm, których przychody z całokształtu działalności gospodarczej w okresie roku wyniosły:

 • co najmniej 100 milionów złotych – Perły Duże
 • powyżej 1 miliarda złotych – Perły Wielkie

Wart podkreślenia jest fakt, że o pozycji firmy w rankingu nie decyduje kryterium przychodów, a efektywność i dynamika rozwoju przedsiębiorstwa. Równie ważny jest fakt, że udział w Rankingu nie wiążę się z żadnymi kosztami dla uczestników.

Wielką Perłę Polskiej Gospodarki otrzymały:

 1. Orlen Południe S.A.
 2. Nowa Itaka Sp. z o.o.
 3. Totalizator Sportowy Sp. z o.o.

Tytuł Dużej Perły otrzymały:

 1. TRASKO-INVEST Sp. z o.o.
 2. AC S.A.
 3. Grupa Kapitałowa Petrax Sp. z o.o.

Na podium sektora finansowego (usługi bankowe i ubezpieczenia) stanęły firmy:

1. Bank Zachodni WBK

1. Santander Consumer Bank S.A.

2. Raiffaisen Bank Polska S.A.

3. Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

Pełne wyniki Rankingu

Podczas tegorocznej Gali, przyznana została również Perła Innowacji, czyli PROGRESS 2017. Kapituła w osobach Krystyny Woźniak-Trzosek, Redaktor Naczelnej Polish Market oraz prof. Leszka Rafalskiego, Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych wybrała firmy, które są liderami innowacji i stale wprowadzają nowe innowacyjne rozwiązania. Do grona najbardziej innowacyjnych firm zaliczono: w kategorii Przedsiębiorstwa – Grupa Azoty S.A. oraz Global Control 5 Sp. z o.o.; w kategorii Jednostka Naukowa – Wojskowy Instytut Medyczny.

Już po raz dwunasty wręczone zostały Perły Honorowe. Statuetka przyznawana jest wybitnym osobom i instytucjom, których dorobek zawodowy, doświadczenie, prestiż i etyka dają rękojmię uznania ich za ambasadorów najwyższych polskich wartości.

Tegorocznymi laureatami Pereł Honorowych zostali:

w kategorii Nauka:

 • Elżbieta Mączyńska
 • Tomasz Ciach

w kategorii Kultura:

 • Ryszard Karczykowski
 • Zbigniew Namysłowski
 • Piotr Salaber

w kategorii Krzewienie Wartości Patriotycznych:

 • Krzysztof Szwagrzyk
 • Fundacja Reduta Dobrego Imienia

w kategorii Krzewienie Wartości Społecznych:

 • Beata Drzazga
 • Bogdan Czapczuk oraz dr inż. Andrzej Czapczuk

Co roku, Perły Honorowe przyznawane są także w kategorii gospodarka. W tym roku, z racji piętnastolecia rankingu Pereł Polskiej Gospodarki, w tej kategorii nagrodziliśmy firmy, które przez wszystkie lata zajmowały czołowe pozycje w rankingu, nierzadko stając na podium. Są nimi:

 • BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego
 • Cyfrowy Polsat S.A.
 • Grupa LOTOS S.A.
 • Budimex S.A.
 • Mondi Świecie S.A.
 • KGHM Polska Miedź S.A.

Kategoria:: Aktualności Polish Market, Gospodarka, Wydarzenia

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!