Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad

Gospodarcza promocja regionu

| 10 września 2018

Logotyp Festiwalu180x180 - średnie z napisamiWymiana doświadczeń, inspiracji i skutecznej promocji. Przed nami kolejna VIII edycja Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur.

W tym roku Festiwal Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur odbędzie się 13-14 września na terenie Ośrodka Wypoczynkowego „Partęczyny”. Wydarzenie ma charakter konferencyjno-warsztatowy i skierowane jest do osób odpowiedzialnych za promocję w jednostkach samorządu terytorialnego.

marszalek_GMBOd początku ideą Festiwalu jest budowa platformy wymiany doświadczeń między specjalistami zajmującymi się promocją regionu a przedstawicielami otoczenia biznesu, m.in. przedstawicielami stref ekonomicznych czy parków technologicznych – mówi marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin. – Celem Festiwalu jest edukowanie, inspirowanie oraz propagowanie efektywnych rozwiązań związanych ze skutecznym pozyskiwaniem inwestycji, zrozumieniem potrzeb przedsiębiorców, budowaniem dobrego klimatu inwestycyjnego – dodaje marszałek Brzezin.

Adresatami Festiwalu są władze samorządowe z Warmii i Mazur, pracownicy  komórek ds. promocji, rozwoju, inwestycji gospodarczych, przedstawiciele instytucji podległych samorządowi, instytucji regionalnych i lokalnych zajmujący się promocją oraz przedstawiciele instytucji otoczenia biznesu. W wydarzeniu wezmą udział eksperci i prelegenci z dziedziny promocji miejsc, ekonomii, obsługi i pozyskiwania inwestorów oraz przedsiębiorcy.

W pierwszym dniu (13 września) zaplanowano prelekcje, prezentacje dobrych praktyk, wizytę studyjną w Gminie Kurzętnik i panel dyskusyjny z udziałem przedsiębiorców. Panel dyskusyjny poświęcony zostanie zagadnieniom związanym ze zmianami w obsłudze inwestorów, w kontekście ustawy o wspieraniu nowych inwestycji. Drugiego dnia (14 września) zaplanowane są warsztaty kompetencyjne, w których uczestnicy będą mieli okazję pozyskać wiedzę w zakresie promocji w social mediach (m. in. jak stworzyć i prowadzić profil idealny jak zdobyć i wykorzystać potencjał influencerów) oraz nauczą się jak opracować strategię marketingową oraz jak skutecznie pozyskać turystów i inwestorów).

bartoszewicz_2017Podczas Festiwalu nastąpi rozstrzygniecie konkursu na najlepsze projekty promocyjne jednostek samorządu terytorialnego „PRO Warmia i Mazury 2018” (ogłoszenie wyników odbędzie się 13 września podczas Gali w Restauracji „Leśna Partęczyny” w Tereszewie nad Jeziorem Wielkie Partęczyny). Główną ideą plebiscytu jest podnoszenie standardów działań marketingowych z zakresu promocji gospodarczej, prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz instytucje z województwa warmińsko-mazurskiego. Organizatorzy chcą upowszechniać najlepsze przykłady i dobre praktyki komunikacji marketingowej, zorientowanej na dynamizację rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego, prezentować najlepsze projekty marketingowe, realizowane na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej i gospodarczej Warmii i Mazur oraz poprawy wizerunku regionu.

Konkurs obejmuje dwie kategorie: promocję ogólną – to działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności turystycznej regionu, projekty promujące wydarzenia sportowe, aktywny wypoczynek czy inicjatywy kulturalne, realizowane przez społeczeństwo lokalne oraz promocję gospodarczą – to działania promocyjne na rzecz wzrostu atrakcyjności gospodarczej gminy/miasta, w tym działania i projekty promocyjne mające na celu przyciągnięcie inwestycji.

Uczestnikami konkursu są gminy i powiaty z terenu województwa warmińsko-mazurskiego oraz instytucje otoczenia biznesu i naukowe, działające w województwie warmińsko-mazurskim, wśród nich m.in.: inkubatory przedsiębiorczości, parki naukowo-technologiczne, specjalne strefy ekonomiczne, agencje rozwoju regionalnego, izby i centra gospodarcze, biura obsługi inwestorów, uczelnie wyższe, instytuty naukowe, klastry. Zgłaszane projekty mogły być projektami realizowanymi w partnerstwie (np. przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi czy mediami).

Organizatorami VIII Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur 2018 są samorząd województwa warmińsko-mazurskiego oraz Gmina Kurzętnik. Więcej informacji o Festiwalu Promocji Gospodarczej Warmii i Mazur oraz program na stronie internetowej www.festiwalpromocji.pl

Kategoria:: Informacje, Wydarzenia

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!