Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad banner ad

Grupa Azoty S.A. Wybitnym Eksporterem Roku 2017

| 28 listopada 2017

Grupa Azoty S.A. została uhonorowana Listem Gratulacyjnym, Tytułem i Pucharem „Wybitny Eksporter Roku 2017” Stowarzyszenia Eksporterów Polskich. Tu już drugie wyróżnienie w tym roku przyznane przez to Stowarzyszenie tarnowskiej spółce. Za „Eksportowy Produkt Roku 2017” został uznany Tarnamid®, czyli produkowany w Tarnowie Poliamid 6 w formie granulatu.

Segment tworzyw jest drugim co do ważności segmentem w Grupie Azoty. – To bardzo istotne, że jesteśmy zauważani i doceniani w obszarze eksportu tworzyw. Nasze podstawowe rynki zbytu zlokalizowane są za granicą, a głównym produktem eksportowym jest właśnie Tarnamid® – podkreśla Małgorzata Malec, dyrektor Segmentu Biznesowego Tworzyw.

Tarnamid® to nazwa handlowa wytwarzanego w Grupie Azoty S.A. poliamidu 6. Powstaje on w Tarnowie zarówno w formie naturalnej, jak i w szerokiej palecie odmian modyfikowanych. To jedno z najważniejszych tworzyw konstrukcyjnych na świecie, które dzięki szczególnym cechom wytrzymałościowym i zmęczeniowym, odporności cieplnej i chemicznej znajduje zastosowanie w wielu branżach, m.in. motoryzacji, przemyśle włókienniczym, elektrotechnicznym i elektronicznym czy medycynie.

Produkt z Tarnowa cieszy się międzynarodowym uznaniem, czego potwierdzeniem są liczne nagrody i wyróżnienia. Również w tym roku, na 21 Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych i Gumy PLASTPOL Kielcach Grupa Azoty S.A. otrzymała wyróżnienie za nowe odmiany Tarnamidu® o obniżonej palności (spełniającego wymagania normy EN 45545-2013) do wykorzystania w transporcie kolejowym.

W bieżącym roku, dzięki nowo uruchomionej w Tarnowie Wytwórni Poliamidów II o zdolności produkcyjnej 80 tt/rok, Grupa Azoty podwoiła produkcję tego tworzywa, prowadząc do całkowitego zbilansowania zdolności produkcyjnych wytwarzanego przez spółki Grupy Azoty kaprolaktamu z poliamidem. W nowej wytwórni powstaje wysokiej jakości poliamid 6 przeznaczony do przetwórstwa metodą wtrysku i wytłaczania. Grupa Azoty należy do europejskiej czołówki zintegrowanych  producentów Poliamidu 6, zajmując trzecią pozycję w Unii Europejskiej.

Stowarzyszenie Eksporterów Polskich powstało w 2002 r. z inicjatywy przedsiębiorców jako samorząd eksporterów. Wspiera działania przedsiębiorców oraz organów rządowych na rzecz wzrostu eksportu stanowiącego siłę napędową rozwoju polskiej gospodarki. Aktualnie zrzesza ponad 300 członków i utrzymuje bezpośrednie kontakty z ok. 5 tys. firm z całego kraju. Swoim działaniem obejmuje zarówno małe, średnie, jak i duże firmy produkujące na eksport ze wszystkich branż i regionów Polski. Organizuje m. in. kongresy i konferencje poświęcone rozwojowi eksportu, a także dwa prestiżowe konkursy: „Wybitny Eksporter Roku” oraz „Lider Polskiego Eksportu”. Grupa Azoty S.A. w 2017 została wyróżniona w obydwu tych konkursach.

Z wyróżnieniem Stowarzyszenia Eksporterów Polskich „Wybitny Eksporter Roku” znakomicie koresponduje Złoty Laur „Super Biznesu” – „Ambasador Polski na świecie” wyróżnienie przyznane w tym roku Grupie Azoty przez redakcję Super Expressu we współpracy z Krajową Izbą Gospodarczą, Business Center Club i Pracodawcami RP świadczące o tym, że działalność Grupy Azoty przynosi szczególne korzyści polskiej gospodarce oraz sprzyja rozwojowi rodzimej przedsiębiorczości, a także świadczące o pozycji eksportowej tego chemicznego giganta jako ważnego elementu polskiej gospodarki i wizerunku Polski w świecie.

Grupa Azoty to zdecydowany lider  w Polsce i jedna z kluczowych grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej w Europie. Grupa zajmuje drugą pozycję w Unii Europejskiej w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO czy biel tytanowa mają równie silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując swoje zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. W maju 2017 roku Grupa zaprezentowała zaktualizowaną strategię do roku 2020. Wśród kluczowych kierunków rozwoju znajdują się: ukończenie procesu konsolidacji Grupy Kapitałowej, wzmocnienie pozycji wśród liderów rozwiązań dla rolnictwa w Europie, umocnienie drugiego filaru operacyjnego poprzez rozwój działalności pozanawozowej oraz generowanie i wdrażanie innowacji będących dźwignią rozwoju sektora chemicznego.

Kategoria:: Informacje

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!