Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad

II Europejski Kongres Samorządów 5 – 6 kwietnia 2016, Centrum Kongresowe ICE Kraków

| 25 lutego 2016

image001 (1)Samorządy – w poszukiwaniu fundamentów przyszłości

W dzisiejszym świecie globalnych wyzwań i rosnącej konkurencji sprawnie funkcjonujący samorząd lokalny zapewnia nam poczucie bezpieczeństwa. Jego wartością jest przynależność do wspólnoty dziedzictwa kulturowego, historycznego i religijnego regionu oraz tworzenie warunków do osobistej aktywności gospodarczej i społecznej. Bogatsi o dorobek 25 lat rozwoju samorządów lokalnych w Polsce oraz doświadczenia funkcjonowania regionów w Europie poszukujemy nowych możliwości rozwoju, które będą wzmacniać zarówno obywatelski jak i wspólnotowy wymiar funkcjonowania społeczności lokalnej w zglobalizowanym świecie. Tej tematyce poświęcona zostanie sesja plenarna „Samorządy – w poszukiwaniu fundamentów przyszłości.” podczas tegorocznego Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbędzie w dniach 5-6 kwietnia w Centrum Kongresowym  ICE Kraków.

Europejski Kongres Samorządów, to ponad 1200 uczestników, siedem ścieżek tematycznych obejmujących ponad 50 wydarzeń, takich jak: bloki programowe, raporty, panele, warsztaty, wykłady i prezentacje. Pierwszy dzień Kongresu zamknie uroczysta Gala Lider Samorządu, w której nagrodzeni zostaną najlepsi samorządowcy. Uczestnikami Kongresu będą   przedstawiciele samorządu, administracji rządowej, organizacji pozarządowych, ludzie nauki i kultury z całej Europy.

Ludzie najlepiej wiedzą, co jest im potrzebne w ich wsi czy mieście – mówi Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego –  dlatego im więcej odpowiedzialności za losy mieszkańców gmina, powiat czy województwo bierze na siebie, tym większą wykazuje dojrzałość i jednocześnie tym lepiej powinna rozwiązywać ich problemy. Zdaniem przewodniczącego Berdychowskiego – rozszerzanie współpracy pomiędzy regionami europejskimi wydaje się czymś naturalnym, gdyż dzięki temu skuteczniej wykorzystywane będą środki, którymi dysponują zarówno te z budżetu, jak i z rozlicznych programów Unii Europejskiej. Europejski Kongres Samorządów jest więc takim miejscem, gdzie warto poszukiwać najskuteczniejszych rozwiązań i modeli współpracy – podkreśla Zygmunt Berdychowski.

Partnerem Kongresu jest Miasto Kraków. Organizatorem Europejskiego Kongresu Samorządów jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich, organizator Forum Ekonomicznego w Krynicy-Zdrój.

Rejestracja i akredytacja na Kongres odbywa się poprzez formularz elektroniczny

Kategoria:: Informacje, Wydarzenia

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!