Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...

III edycja Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej i Wschodniej

| 21 maja 2019

china_logo29-31 maja na terenie Ptak Warsaw Expo w Nadarzynie koło Warszawy odbędzie się III edycja Kongresu Gospodarczego Europy Centralnej i Wschodniej. Jest to jedyna tego typu inicjatywa, obejmująca zasięgiem Europę Centralną  i Wschodnią, Bliski Wschód oraz Chiny i gromadząca rekordową liczbę uczestników.

Podczas poprzednich edycji Kongresu gośćmi byli między innymi przedstawiciele izb gospodarczych oraz administracji publicznej z Białorusi, Bułgarii, Chorwacji, Czech, Estonii, Łotwy, Litwy, Mołdawii, Polski, Rosji, Słowacji, Słowenii, Ukrainy i Węgier.

Tak liczny udział samorządu gospodarczego, to dobra zapowiedź dla polskiej gospodarki, która staje się liderem w organizacji spotkań biznesowych przedsiębiorców Europy Centralnej i Wschodniej. Kongres to platforma gospodarcza dla polskich przedsiębiorców zainteresowanych współpracą z sąsiadami z zagranicy.

Kongres Gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej jest wydarzeniem  towarzyszącym targom Export Expo Poland i VIII edycji targów China Homelife Show i China Machinex, które są okazją do nawiązania współpracy gospodarczej pomiędzy Polską, Chinami oraz krajami Europy Centralnej i Wschodniej.

Do wzięcia udziału w tych inicjatywach zaproszono blisko 2000 przedstawicieli z krajów z Europy Centralnej i Wschodniej w ramach programu 16+1, oraz ok 3000 polskich przedsiębiorców.

china2018_01

Misją Kongresu jest:

 • działanie na rzecz współpracy samorządu terytorialnego i samorządu gospodarczego,
 • lobbing na rzecz rozwoju wymiany gospodarczej przedsiębiorców z Europy Centralnej
  i Wschodniej, wraz z wszelkimi ułatwieniami związanymi z eksportem i importem,
 • stworzenie płaszczyzny dla szerokiej współpracy podmiotów gospodarczych Europy Centralnej
  i Wschodniej z innymi regionami świata,
 • stworzenie systemu informacji i promocji gospodarczej dla przedsiębiorców Europy Centralnej
  i Wschodniej,
 • zwiększenie i pogłębienie współpracy samorządu gospodarczego z samorządem terytorialnym
  i administracją państwową,
 • wsparcie dla promocji i eksportu produktów, usług i kapitału przedsiębiorców zorganizowanych
  w samorządzie gospodarczym, w tym przez współpracę z izbami bilateralnymi i multilateralnymi.

china2018_03

Już dziś udział w kongresie potwierdzili:

 • Oskar G. Loewe, Stowarzyszenie Pracodawców Niemieckich
 • Doug Mayorga, Chairman Minority Chamber of Commerce America
 • dr Alicja Adamczak, Prezes Urzędu Patentowego RP
 • dr Leonard Milewski, dziekan wydz. Inżynieryjnego Uczelni Handlowo-Technicznej
 • Andrzej Pieczonka, były konsul RP w Szanghaju
 • Leszek Ladowski, Chambers Federation of Central and Easter European Chamber of Commerce
 • Adrian Zwoliński, Konfederacja Lewiatan
 • Bartosz Miszkiewicz, prezes SIMLOG
 • Koleje Białoruskie / przedstawiciel Ambasady Kazachstanu
 • Jakub Gołębiewski, OT LOGISTICS
 • Marek Orzechowski, Doradca Zarządu ds. Rynków Azjatyckich (Action)
 • Marcin Ramotowski, GERLACH

Organizatorzy spodziewają się udziału około 300 osób w tym przedstawicieli około 80 zagranicznych i 90 krajowych przedstawicieli izb gospodarczych. Gośćmi specjalnymi będą handlowcy z Chin zainteresowani zakupem krajowych produktów, począwszy od żywności, poprzez urządzenia, maszyny, kosmetyki, wysoko wyspecjalizowane usługi budowlane i inne.

Tematy debat:

 • Współpraca gospodarcza administracji centralnej z samorządem gospodarczym Europy Centralnej i Wschodniej
 • Administracja regionalna a samorząd gospodarczy Europy Centralnej i Wschodniej – kooperacja ekonomiczna
 • Własność intelektualna w działalności gospodarczej, procedura międzynarodowa znaków towarowych
 • Rozwój turystyki w Europie Środkowo-Wschodniej – czy możliwa jest wspólna oferta na rynki azjatyckie, bliskowschodnie i Amerykę
 • Chińskie inicjatywy i projekty regionalne: jaka jest przyszłość 16+1
 • Przyszłość elektro mobilności, wizjonerskie źródła pozyskania energii
 • Współpraca międzynarodowa Wyższych Uczelni ważnym elementem rozwoju gospodarczego; Szkolnictwo wyższe w służbie innowacyjnej gospodarki
 • Przyczyny najczęstszych nieporozumień kulturowych: jak je przełamać
 • Cross Border e-commerce. Jak zdobyć i obsługiwać Klienta poza Polską
 • Nowe technologie, e-commerce – ich zastosowanie w handlu: wyzwania i zagrożenia
 • Europa Środkowo-Wschodnia na Jedwabnym Szlaku– diagnoza
 • Chiny w dobie CIIE – jakie wyzwania stoją̨ przed eksportem do Państwa Środka

ptak_warsaw_expo_dojazd

Kategoria:: Informacje, Wydarzenia

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!