Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...

III FinTech Digital Congress & II InsurTech Digital Congress

| 29 listopada 2017

W dniach 23-24 listopada 2017 r. w warszawskim Hotelu Westin odbyła się III edycja FinTech Digital Congress oraz II edycja InsurTech Digital Congress – spotkania kluczowych uczestników branży fntech i insurtech, w tym przedstawicieli dojrzałego sektora finansowego, start-upów oraz inwestorów i przedstawicieli funduszy inwestycyjnych. Miniona edycja zgromadziła 750 uczestników, którzy wzięli udział w 15 panelach dyskusyjnych, 2 firechat’ach oraz 37 wystąpieniach indywidualnych, aktywnie realizowanych przez 100 prelegentów.

Uroczystego otwarcia Kongresów, podczas wspólnej części FinTech i InsurTech Digital Congress, dokonali: Marcin Petrykowski, Wiceprzewodniczący Rady Programowej FinTech Digital Congress; Dyrektor Zarządzający S&P Global oraz Witold Jaworski, Przewodniczący Rady Programowej InsurTech Digital Congress; Prezes Zarządu NIO. Następnie, zgromadzeni uczestnicy mieli przyjemność wysłuchać 3 wystąpień: Tomasza Czechowicza, Bundeep’a Singh Rangar, a także Hesus’a Inoma. Część wspólną zakończył panel dyskusyjny dotyczący przyszłości branży finansowej w dobie cyfryzacji i idących za tym zmian w strukturach HR.

Kolejnym etapem były symultanicznie odbywające się panele obydwu kongresów. Uczestnicy FinTech Digital Congress podjęli tematy dotyczące m.in.:  szans i zagrożeń związanych ze światem cyfrowym, nowych sposobów identyfikacji w dobie digitalizacji, blockchain, kryptowalut,  AI & Machine Learning oraz skomplikowanej obsługi prawnej transakcji. Rozważano również temat  przepływu dużych pieniędzy w transakcjach fintech, możliwości wyhodowania w Polsce unicorna czy dostępnych rozwiązań claudowych dla branży finansowej i finteków.

Natomiast uczestnicy InsurTech Digital Congress prowadzili dyskusje na temat polskiego rynku Insurtech na tle rynków zachodnich,  nowego marketingu, eco-drivingu, connected home czy carsheringu. Rozmawiano o najważniejszych trendach w cyfryzacji procesów wewnętrznych, klientocentryźmie oraz zmianach w sprzedaży polis. Ponadto poruszano zagadnienia związane z modelami współpracy z firmami hightech i startupami, transakcji na rynku ubezpieczeń, inwestycji w insurtech na poziomie pre-seed i seed, a także fuzji i przejęć.

Wśród prelegentów III edycji FinTech Digital Congress oraz II edycji InsurTech Digital Congress znaleźli się, m.in.:

 • Imran Khan, Head of Communications, Wirex
 • Charles Delingpole, CEO, Comply Advantage
 • Michał Panowicz, Chief Product and Information Officer, Kreditech
 • Grzegorz Pawlicki, Director of Innovation & Customer Experience, PKO Bank Polski
 • Paweł Kuskowski, Prezes Zarządu, Coinfirm
 • Bartosz Skwarczek, CEO & Co-founder, G2A.COM
 • Maria Campos, Członek Zarządu, Bank Millennium SA
 • Michał Panowicz, Chief Product and Information Officer, Kreditech, Niemcy
 • Izabela Murawska-Deneau, Dyrektor ds. Rozwoju, Billon
 • Krystian Zajac, CTO & Co-Funder, Neos
 • Tobias Sonndorfer, CFA, Client Executive at Munich Re (Group)
 • Rafał Mosionek, Zastępca Prezesa Zarządu, Compensa TU S.A. Vienna Insurance Group; Członek Zarządu, Compensa TU na Życie S.A. Vienna Insurance Group
 • Adam Rozwadowski, Prezes Zarządu, EnelMed
 • Agnieszka Wrońska, Prezes Zarządu, Link4
 • Dorota Zimnoch, Ekspert rynku fintech oraz insurtech
 • Michał Pawlik, Co-Founder and CEO, SMEO SA
 • Maciej Kawecki, Zastępca Dyrektora, Departament Zarządzania Danymi, Ministerstwo Cyfryzacji, Honorowy przedstawiciel Ministerstwa
 • Radzym Wójcik, Redaktor, Korporacyjnie.pl

Organizatorem wydarzenia jest MMC Polska.

Kategoria:: Informacje, Wydarzenia

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!