Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad

Innowacje dla przemysłu, medycyny i zdrowia, życia codziennego

| 2 czerwca 2017

INTARG logoMiędzynarodowe Targi Innowacji i Wynalazków INTARG są narzędziem promocji innowacyjnych produktów, technologii i usług, z różnych branż i dziedzin, w celu ich transferu do przemysłu, oraz innowacji już wdrożonych i wprowadzonych na rynek.

Targi są platformą bezpośredniego kontaktu przedstawicieli nauki i biznesu oraz podmiotów wspomagających i finansujących badania i rozwój. Odgrywają istotną rolę w dwustronnym

przepływie informacji i nawiązaniu współpracy pomiędzy nauką a przemysłem oraz między różnymi ośrodkami badawczymi, wpływając na rozwój gospodarczy kraju oraz na konkurencyjność przedsiębiorstw.

Wpływają też na budowanie wizerunku firmy i produktu poprzez możliwość udziału wystawcy w konkursie INTARG organizowanym w ramach Targów. Nagrody i medale przyznane przez międzynarodowe jury oraz patronów i partnerów wydarzenia są cennym narzędziem marketingowym.

PROGRAM

Inauguracja Targów; Konkurs INTARG; Konferencje; Prezentacje; Spotkania biznesowe; Gala ogłoszenia wyników i wręczenia nagród konkursów: INTARG, Gala ogłoszenia wyników konkursu LIDER INNOWACJI i wręczenia statuetek i certyfikatów. Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu MŁODY WYNALAZCA; Bankiet; Koncert

WYSTAWCY:

 • instytuty naukowe, uczelnie wyższe,
 • przedsiębiorstwa sektora MŚP i dużych firm z różnych branż;
 • startupy, młodzi wynalazcy ;
 • instytucje finansowe, podmioty wspierające i współpracujące z nauką;

ZWIEDZAJĄCY

 • przedstawiciele sektora MŚP i dużych firm z różnych branż;
 • inwestorzy;
 • podmioty gospodarcze zainteresowane współpracą z nauką;
 • podmioty szukające biznesowych inspiracji, partnerów;
 • instytucje wspierające biznes i innowacyjność;
 • wszyscy zainteresowani innowacjami, wynalazkami;

BRANŻE WYSTAWIENNICZE:

 • Przemysł (Maszyny i urządzenia przemysłowe, Inżynieria, Metalurgia, Elektryczność i elektronika, Energetyka, Przemysł włókienniczy, Budownictwo);
 • Transport i Logistyka (Przemysł samochodowy, lotniczy i morski, Opakowania itp.);
 • Biotechnologia/Nanotechnologia/Środowisko/Chemia;
 • Zdrowie/Medycyna/Fitness;
 • Przemysł spożywczy i żywność;
 • Bezpieczeństwo i ochrona;
 • IT;
 • Design,
 • Przedmioty codziennego użytku (Biżuteria, Hobby, Gry/Zabawki, Dom i Ogród);
 • Usługi/Doradztwo/Ubezpieczenia/Finanse

EDYCJA 2016 W LICZBACH :

 • 150 wynalazków
 • 15 krajów uczestniczących;
 • GRAND PRIX, 12 nagród platynowych, 54 medali złotych i inne
 • ponad 1000 uczestników konferencji, rozmów B2B
 • ponad 3000 zwiedzających

WYDARZENIA TOWARZYSZĄCE TARGOM

 • Konkurs INTARG:

Wystawcy mają możliwość zgłoszenia wynalazków i innowacji do konkursu. Wyróżnionym wynalazkom zostaną przyznane nagrody: medale złote, srebrne i brązowe; nagrody platynowe- za najlepszy wynalazek w branży; nagroda Prezesa Urzędu Patentowego, Naczelnej Organizacji Technicznej NOT; IFIA Best Invention Medal; Grand Prix i inne

 • STREFA INNOWACJI :

W czasie Targów będą Państwo mieli możliwość zaprezentowania swoich rozwiązań, produktów i usług szerszej publiczności oraz przeprowadzenia wykładu lub seminarium w ramach specjalnej strefy konferencyjnej zlokalizowanej na terenie Targów.

 • STREFA START-UP INTERNATIONAL:

Jej misją jest prezentacja innowacyjnych produktów stworzonych przez młodych i kreatywnych przedsiębiorców z różnych branż, w celu budowania relacji, wymiany doświadczeń i kojarzenia innowacyjnych start-upów z firmami dysponującymi doświadczeniem i potencjałem inwestycyjnym. Jest to inicjatywa wspierająca wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw i rozwój gospodarczy.

 • KONFERENCJE:

Program konferencji i informacje dotyczące zgłoszenia w nich udziału są na bieżąco aktualizowane na stronie www.intarg.haller.pl

INTARG 2017 ZOSTAŁ WSPARTY PRZEZ:

mnisw-logo OK

PATRONATY HONOROWE:

 • Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego
 • Prezesa Urzędu Patentowego;
 • Dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju;
 • Przewodniczącego Rady Głównej Instytutów Badawczych;
 • Prezesa Naczelnej Organizacji Technicznej NOT;
 • Prezesa Krajowej Izby Gospodarczej;
 • Prezesa Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii;
 • Marszałka Województwa Śląskiego;
 • Prezydenta Miasta Katowice;
 • International Federation of Inventors’ Associations IFIA;
 • World Invention Intellectual Property Associations WIIPA

WSPÓLGOSPODARZA: Miasto Katowice

KATOWICE logo

 

 

 

 

 

 

PARTNERÓW WYDARZENIA:

 • Fundację Wspierania Nanonauk i Nanotechnologii NANONET;
 • Polską Izbę Gospodarczą Zaawansowanych Technologii (IZTECH);
 • Fundację Polonia International
 • IRTI Iranian Top Inventors

PATRONAT MEDIALNY:

Polskie Radio Katowice; TVP 3 Katowice; Sprawy Nauki; Przegląd Techniczny; Magazyn VIP; Polish Market; Dziennik Zachodni; Strefę Biznesu; Przegląd Mechaniczny; FAKTY Magazyn Gospodarczy; Fenomen Polska; Świat Elit (www.swiatelit.com.pl); Przegląd Włókienniczy; 4metal.pl; metale.pl; www.staleo.pl., naszemiasto.pl.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

SPOSÓB WYSTAWIANIA SIĘ NA TARGACH: stoiska indywidualne lub wspólne (narodowe, branżowe, instytucjonalne)

REJESTRACJA WYNALAZKÓW DO KONKURSU INTARG  odbywa się online. Dostęp do strony rejestracyjnej jest odblokowany od maja.

ZGŁOSZENIA DO UDZIAŁU W TARGACH można nadsyłać na adres organizatora do dnia: 8 czerwca 2017.  Po tym terminie, przed przesłaniem zgłoszenia prosimy o kontakt.

Adres: EUROBUSINESS-HALLER  ul. Obroki 133,  40-833 Katowice

e-mail: intarg@haller.pl ; tel.: 32 355 38 00

ORGANIZATORZY:

EUROBUSINESS logo FUNDACJA logo

Kategoria:: Informacje, Wydarzenia

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!