Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...

IV Smart City Forum już za nami!

| 19 września 2016

2a_dsc_401614-15 września 2016 roku w Hotelu Westin w Warszawie odbyła się IV już edycja Smart City Forum, czyli wydarzenia poświęconego szerzeniu idei inteligentnych miast. W konferencji  uczestniczyło ponad 655 gości, w tym prezydenci polskich miast, liczni przedstawiciele urzędów marszałkowskich, administracji lokalnej i biznesu.

Uroczystego otwarcia konferencji dokonał Mariusz Gaca (Przewodniczący Rady Programowej Smart City Forum, Wiceprezes Zarządu Orange Polska). Gośćmi Honorowymi którzy uświetnili pierwszy dzień byli: Hanna Gronkiewicz-Waltz (Prezydent m.st. Warszawy) oraz Tom Voege (ITS and Transport Expert, Policy Analyst, International Transport Forum, OECD).

9_dsc_4329Tematyka pierwszego dnia Smart City Forum skupiona była na rozwoju zrównoważonego miasta jako miasta inteligentnego. Spójnym ogniwem takiego miasta jest smart citizien, czyli inteligentny mieszkaniec. Ważnym aspektem było również efektywne wykorzystanie dostępnych danych oraz dzielenie się nimi z mieszkańcami. Pierwszy dzień Forum zakończył blok tematyczny dotyczący płatności „w mieście i miastu” – nowoczesne systemy płatności bezgotówkowych, doświadczenia
i wnioski na przyszłość.  W dyskusjach wzięli udział m.in.  Krzysztof Żuk (Prezydent Miasta Lublina), Tadeusz Kościński (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Rozwoju), Maciej Bluj (Wiceprezydent Miasta Wrocławia), Ronald Binkofski (Dyrektor Generalny, Microsoft w Polsce), Danuta Kamińska (Skarbnik Miasta Katowice) oraz Adrian Kurowski (Dyrektor Visa Europe w Polsce).

Drugi dzień konferencji otworzył Michał Kurtyka (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Energii). Pierwszy blok tematyczny dotyczył energetyki miejskiej, w tym kwestii związanych m.in. z energooszczędnością, smart grid oraz osobistym zarządzaniem energią przez mieszkańca. Kolejna debata forum skupiona była wokół mobilności miejskiej i systemu zarządzania transportem, podczas panelu poruszone zostały tematy automatyzacji transportu, wykorzystania geolokalizacji w transporcie, czy też smart parking. Dyskusja kończąca drugi dzień, ale nie mniej ważna, to debata o edukacji w tym m.in. o dostarczaniu cyfrowych zasobów edukacyjnych, współpracy oświaty z przedsiębiorstwami i administracją oraz ujednoliceniu oferty edukacyjnej.

Prelegentami drugiego dnia byli m.in. : Marcin Pluta (Burmistrz Miasta Brzeziny), Rafał Soja (Prezes Zarządu, TAURON Sprzedaż), Mirosław Kozłowicz (Zastępca Prezydenta Miasta Bydgoszczy), Alain Van Gaever (Policy Officer, Directorate-General for Mobility and Transport, Komisja Europejska), Mariusz Wiśniewski (Zastępca Prezydenta Miasta Poznania), Tomasz Żuchowski (Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa), Tadeusz Truskolaski (Prezydent Miasta Białegostoku) oraz Bartosz Bartoszewicz (Wiceprezydent Miasta Gdyni).

Smart City Forum jest  wydarzeniem tworzącym platformę wymiany opinii na temat najnowszych technologii i możliwości jakie stwarzają rozwiązania typu smart. Z edycji na edycję prezentuje coraz więcej praktycznych zastosowań inteligentnych wdrożeń w miastach. IV edycja skupiła ekspertów, liderów i autorytetów nie tylko z Polski, ale również spoza granic naszego kraju.

Zachęcamy do zapoznania się z fotorelacją naszego wydarzenia oraz zapraszamy na kolejną edycję Smart City Forum już na początku 2017 roku.

Kategoria:: Informacje, Wydarzenia

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!