Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad

IX Konferencja Programowa Stowarzyszenia Eksporterów Polskich

| 19 czerwca 2013 | Brak komentarzy

 

W dniu 17 czerwca 2013r. w Hotelu „Marriott” w Warszawie odbyła się IX Konferencja Programowa Stowarzyszenia Eksporterów Polskich, zorganizowana przez Stowarzyszenie Eksporterów Polskich, pod Honorowym Patronatem Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego; Wicemarszałka Sejmu Eugeniusza Grzeszczaka;  Ministra Rolnictwa Stanisława Kalemby i Marszałków Województw.

 IX Konferencję Programową Stowarzyszenia Eksporterów Polskich otworzył i prowadził Prezes Zarządu Stowarzyszenia Eksporterów Polskich Mieczysław Twaróg. Tematem IX Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich były zagadnienia związane   z określeniem zadań i urzeczywistnianiem „Strategii zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw”.

  W IX Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich udział wzięli: Minister, Doradca Ekonomiczny Prezydenta RP Prof. dr hab. Jerzy Osiatyński; Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba; Sekretarz Stanu Ministerstwa Gospodarki Jerzy Pietrewicz; Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak; Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Adam Jarubas; Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Prof. dr hab. Marian Gorynia; Rektor-Komendant WAT Gen. bryg. prof. dr hab. inż. Zygmunt Mierczyk;  Przewodniczący Rady Głównej SEP,  Prezes FM BRAVO Stefan Tkaczyk; Dyrektor Instytutu Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur Prof. dr hab. Ryszard Michalski; Kierownik Zakładu Badań Koniunktury  i Rynków IBRKiK Mgr Janusz Chojna; I Radca Kierownik WPHI Ambasady RP  w Brazylii Krzysztof Gierańczyk;  Radca Kierownik WPHI Ambasady RP w Algerii Janusz Pisz; Radca Kierownik WPHI Ambasady RP w Turcji Konrad Zabłocki; Radca Kierownik WPHI Ambasady RP w Maroko Jerzy Janiec; Radca Kierownik WPHI Konsulatu Generalnego RP w Montrealu Rafał Pawlak; b. I Sekretarz WPHI Ambasady RP w RPA Sławomir Sonarski; Wicestarosta Staszowski Michał Skotnicki; Prezes Zarządu KUKE S.A. Dariusz Poniewierka i Prezes Zarządu Agencji Rynku Rolnego Radosław Szatkowski.

 W części merytorycznej głos zabrali: Minister, Doradca Ekonomiczny Prezydenta RP Prof. dr hab. Jerzy Osiatyński podkreślił wagę eksportu na rzecz rozwoju gospodarki polskiej, a Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisław Kalemba zwrócił uwagę na zagadnienia rozwoju eksportu rolno-spożywczego; Sekretarz Stanu Ministerstwa Gospodarki Jerzy Pietrewicz  przedstawił aktualny stan i perspektywy proeksportowego  i proinnowacyjnego rozwoju gospodarki; Rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Prof. dr hab. Marian Gorynia  przedstawił strategię zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw a Rektor-Komendant WAT Gen. bryg. prof. dr hab. inż Zygmunt Mierczyk perspektywy rozwoju naukowo-badawczego Wojskowej Akademii Technicznej na rzecz  postępu proinnowacyjnego polskiej gospodarki i eksportu, a Prezes Urzędu Patentowego RP dr Alicja Adamczak ochronę  własności przemysłowej w proeksportowym i proinnowacyjnym rozwoju gospodarki oraz Kierownik Zakładów Systemów Jakości i Zarządzania WAT dr hab. inż. Andrzej Świderski rolę certyfikacji   w proeksportowym rozwoju polskiej gospodarki. Działalność WPHI Ambasad RP  na rzecz promocji  rozwoju eksportu  przedstawili:  I Radca Kierownik WPHI Ambasady RP w Brazylii Krzysztof Gierańczyk;  Radca Kierownik WPHI Ambasady RP w Algierii Janusz Pisz; Radca Kierownik WPHI Ambasady RP w Turcji Konrad Zabłocki; b. I Sekretarz WPHI Ambasady RP w RPA Sławomir Sonarski  i Radca Kierownik WPHI Konsulatu Generalnego RP w Montrealu Rafał Pawlak. Następnie odbył się panel ekspertów poświęcony ocenie urzeczywistniania „Strategii proeksportowego rozwoju   gospodarki  polskiej” – szanse, możliwości i zagrożenia. W panelu ekspertów udział wzięli Przewodniczący  Rady Głównej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich (przewodniczący panelu) Stefan Tkaczyk; Kierownik Zakładu Badań Koniunktury  i Rynków IBRKiK Mgr Janusz Chojna  oraz Prezes  Polsko-Amerykańskiej Izby Handlowej na Florydzie USA Leszek Ladowski.

 Podczas IX Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich w dyskusji głos zabrali eksporterzy  i goście zaproszeni, którzy skupili swoją uwagę na rozwiązaniach systemowych, w tym nakierowanych na wzrost eksportu i rozwój gospodarki. Odniesiono się także do strategii zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw,  a zwłaszcza możliwości otwierania nowych rynków zagranicznych i działania eksporterów na rynkach światowych. Zwrócono również uwagę na potrzebę i korzyści obu stron z bardziej otwartej współpracy partnerskiej z mediami, w tym z prasą krajową i zagraniczną, a także z mediami polonijnymi.

 Należy zaznaczyć, iż nadrzędnym celem IX Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich było określenie działań na rzecz przekształcenia gospodarki na proinnowacyjną i proeksportową, jako szansy realizacji strategii zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. Wychodząc naprzeciw potrzebom środowiska eksporterów –  IX Konferencja Programowa Stowarzyszenia Eksporterów Polskich dokonała oceny stanu i perspektyw urzeczywistnienia „Strategii proeksportowego rozwoju gospodarki polskiej”. Zauważyć należy, że obecna sytuacja na rynkach zagranicznych, spowodowana utrzymywaniem się kryzysu światowej gospodarki, wymaga wchodzenia na nowe rynki zagraniczne i konsekwentne wdrażanie strategii zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw. W związku z tym prowadzona powinna być spójna polityka proeksportowa i proinnowacyjna stanowiąca główną siłę napędową rozwoju gospodarki. Polska ma dużą szansę utrzymania się na nieco wyższym poziomie rozwoju gospodarczego niż inne kraje, ponieważ posiada znaczne rezerwy, w tym zwłaszcza w zakresie potencjału profesjonalnego, naukowego i intelektualnego, a także zasobów młodej, dobrze wykształconej kadry.

 Podkreślić należy, że w czasie IX Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich dokonana została ocena realnych możliwości rozwoju gospodarki. Obejmowała ona ocenę m.in.:

  • systemowych instrumentów nakierowanych na dalszy rozwój eksportu i gospodarki
  • skuteczności i efektywności działania instrumentów wsparcia eksportu
  • alokacji proeksportowych i proinnowacyjnych funduszy unijnych
  •  koncentracji środków promocyjnych na  priorytetowych branżach i rynkach zagranicznych

Należy zaznaczyć, że w IX Konferencji Programowej Stowarzyszenia Eksporterów Polskich udział wzięło ok. 150 eksporterów ze wszystkich branż i regionów, a także przedstawiciele ww. WPHI Ambasad RP, Ambasad zagranicznych oraz ministerstw: gospodarki, rolnictwa i spraw zagranicznych, a także urzędów marszałkowskich i dziennikarze.

W trakcie IX Konferencji Programowej SEP –  wręczone zostały:

 

Listy Gratulacyjne i  Medale  „Lider Polskiego Eksportu 2013”  następującym firmom:

1.      ANKOL Sp. z o.o.

2.      APATOR S.A.

3.      BALTON Sp. z o.o.

4.      FABRYKA KOTŁÓW „SEFAKO” S.A.

5.      FM BRAVO Sp. z o.o.

6.      GRUPA  AZOTY  S.A.

7.      HUTA STALOWA WOLA S.A.

8.      HUTA Szkła  Gospodarczego

9.      Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych S.A.

10.  Lubelski Rynek Hurtowy S.A.

11.  Mistral – Elast  S.A.

12.  MOKATE Sp. z o.o.

13.  Sokołów S.A.

14.  Spółdzielnia Mleczarska Mlekpol w Grajewie

15.  SuperDrob S.A. Zakłady Drobiarsko-Mięsne

16.  Zakłady Przetwórstwa Owocowo-Warzywnego „Dwikozy”

 Należy podkreślić, że Stowarzyszenie Eksporterów Polskich  uhonorowało Medalem i Listem Gratulacyjnym „Lider Polskiego Eksportu 2013”:

1. Starostę Sandomierskiego Stanisława Masternaka

2. Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa

3. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Stanisława Kalembę

4.Wicepremiera, Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego

Listy Gratulacyjne i Puchary otrzymali  następujący eksporterzy:

  1. AGROFRUCT  Sp. z o. o.  z Siedlec

  2. Bank Gospodarstwa Krajowego z Warszawy

  3. Białuty Sp. z o.o. z Błoni

  4. BRW Sofa Spółka z o.oz Olsztyna

  5. BUMAR Sp. z  o. o – Polski Holding Obronny

  6. ELEKTRIMONT Sp. z  o.o. z Krakowa

  7. Fabryka Łożysk Tocznych – KRAŚNIK S.A.

  8. Gambit – Lubawka Spółka z o.o.

  9. H. Cegielski – Poznań S.A.

10. HORTINO  Zakład Przetwórstwa Owocowo – Warzywnego Leżajsk Sp. z o.o.

11. Inter Groclin Auto S.A.

13. Krakowska Hodowla i Nasiennictwo Ogrodnicze „POLAN” Sp. z o.o.

14. Kujawska Fabryka Maszyn Rolniczych Sp. z o.o.

15. Meripol Jerzy Dariusz Juszczak

16. Motyl s.c. Zakład Produkcji Narzędzi Ściernych

17  Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Oleśnie

18. P.P. „Infinity Group” Sp. z o.o.

19. P.P.U.H. „Horus–Energia” Sp. z o.o.

20. Pakmar Sp. z o.o.

21. ProCam Sp. z o.o.

22. Staco Polska Sp. z o.o.

23. Szczęśniak Pojazdy Specjalne Sp. z o.o.

24. Szynaka Meble Sp. z o.o.

25. Zakłady Mięsne „Dobrosławów”

Kategoria:: Informacje

Dodaj nowy komentarz

You must be logged in to post a comment.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!