Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad

Jaka będzie przyszłość elektrycznych pojazdów? Energa zaprasza młodzież do konkursu

| 7 lutego 2017

Czy do 2030 roku pojazdy elektryczne zrewolucjonizują życie w polskich gminach? Jeśli tak, to w jaki sposób? Jak wpłynie to na zmianę zachowań, na środowisko i system elektroenergetyczny? Te pytania kierowane są do uczniów szkół ponadgimnazjalnych o profilu elektrycznym i energetycznym w ogólnopolskim konkursie „Energia Młodych” organizowanym przez Energa SA. Na autorów najciekawszych pomysłów i na ich szkoły czekają atrakcyjne nagrody.

„Energia Młodych” – to już szósta edycja ogólnopolskiego konkursu (wcześniej organizowanego pod hasłem „ENERGIA Przyszłości”). Tym razem organizator – Energa SA – zaprasza uczniów do zmierzenia się z tematem „E-mobilność w mojej gminie. Wizja roku 2030”. Prace konkursowe można przesyłać do 15 marca 2017 r. za pośrednictwem strony energiamlodych.pl

W konkursie mogą wziąć udział zespoły składające się z trzech uczniów pod opieką nauczyciela. Każda szkoła może zgłosić dowolną liczbę zespołów, pod warunkiem, że jeden nauczyciel będzie się opiekował tylko jednym zespołem.

– Jesteśmy przekonani, że bezpośrednie odniesienie tematyki konkursu do miejsca, z którym młodzi ludzie są związani rodzinnie (lub uczęszczają do szkoły) i traktują jak swoje małe ojczyzny, skłoni ich do twórczego wykorzystania i pogłębienia wiedzy zdobytej podczas lekcji. Mieliśmy tego dowody podczas ubiegłorocznej edycji, w której uczniowie prezentowali pomysły odnoszące się bezpośrednio do budynków, w których się uczą. Udział w pracy nad konkursowym projektem to również doskonała okazja, by wykorzystać kreatywność oraz wzmocnić umiejętność pracy w zespole – cechy wysoko cenione na rynku pracy – mówi Michał Lemański, Dyrektor Departamentu Marketingu Energa SA.

Autorzy pięciu najwyżej ocenionych opracowań zostaną zaproszeni do finału, który odbędzie się 21 kwietnia 2017 roku w Gdańsku. Finaliści zaprezentują swoje pomysły oraz będą odpowiadać na pytania jurorów i konkurencyjnych drużyn. Jury oceni merytoryczną wartość prezentacji i jej formę. Trzy najlepsze zespoły oraz ich opiekunowie otrzymają nagrody rzeczowe, a szkoły, które będą reprezentowali zdobędą nagrody pieniężne. Regulamin konkursu dostępny jest na stronie: energiamlodych.pl

Nagrody dla finalistów konkursu „Energia Młodych”:

  • za zajęcie 1. miejsca – laptopy dla każdego członka zespołu i opiekuna oraz nagroda pieniężna w wysokości 12 000 zł na zakup pomocy naukowych dla uczniów dla szkoły reprezentowanej przez zwycięski zespół
  • za zajęcie 2. miejsca – odpowiednio – nagrody rzeczowe w postaci tabletów oraz nagroda pieniężna w wysokości 8 000 zł
  • za zajęcie 3. miejsca – odpowiednio – nagrody rzeczowe w postaci smartfonów oraz nagroda pieniężna w wysokości 5 000 zł.

Jury przyzna także Nagrodę Specjalną im. Profesor Małgorzaty Milewskiej-Stawiany za najwyższą dbałość o poprawność językową opracowania projektu i prezentacji. Będą to czytniki e-booków.

Jest także w konkursie dodatkowa atrakcja. Oprócz pięciu zespołów zakwalifikowanych do finału, wyłonionych zostanie pięć zespołów – autorów wysoko ocenionych prac, które nie weszły do finału.

– Zaprosimy te zespoły na finałową rozgrywkę – w charakterze publiczności, a także na wycieczkę edukacyjną do elektrowni wodnej oraz na farmę wiatrową. Uważamy, że zdobywanie wiedzy poprzez doświadczenie jest bardzo cenne – pozwala lepiej zrozumieć i zapamiętać treści wyczytane w podręcznikach. Udział w wycieczce będzie świetną okazją, by z bliska przyjrzeć się najnowocześniejszym technologiom wykorzystywanym w energetyce – mówi Rafał Hyrzyński, Dyrektor Departamentu Strategii i Zarządzania Majątkiem Strategicznym Energa SA.

Konkurs „Energia Młodych” jest jedną z inicjatyw realizowanych przez Grupę Energa w ramach programu „ENERGA Edukacja”, którego głównym celem jest popularyzacja wiedzy na temat energii elektrycznej oraz kształtowanie postaw proekologicznych.

  • Patronat honorowy nad konkursem objęli: Minister Edukacji Narodowej, Minister Energii, Wojewoda Pomorski oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.
  • Partnerami merytorycznymi konkursu są: Uniwersytet Gdański, Politechnika Gdańska, Politechnika Opolska.
  • Partnerami konkursu są: Plagiat.pl – dostawca Systemu Antyplagiat® oraz Olivia Business Centre.
  • Patronat medialny nad konkursem objęły Redakcje: Kwartalnik Naukowy Energetyków Acta Energetica, Młody Technik, Radio Gdańsk, TVP3 Gdańsk, cire.pl, wnp.pl, Gazeta Polska Codziennie.

Grupa ENERGA jest jedną z czterech największych grup energetycznych w Polsce, z wiodącą pozycją na polskim rynku pod względem udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych energii wytworzonej ogółem. Energia zielona powstaje w 46 elektrowniach wodnych, czterech farmach wiatrowych, w instalacjach spalających biomasę oraz w dwóch elektrowniach fotowoltaicznych. Podstawowa działalność Grupy obejmuje wytwarzanie, dystrybucję oraz obrót energią elektryczną. Energa dostarcza i sprzedaje prąd ponad 2,9 mln klientom, zarówno gospodarstwom domowym, jak i przedsiębiorcom. Jest jednym z trzech największych sprzedawców energii elektrycznej w Polsce pod względem ilości energii sprzedawanej do odbiorców końcowych, z około 15-proc. udziałem w rynku.

ENERGA od wielu lat angażuje się w inicjatywy prospołeczne. Czyni to w ramach programu „Energa dla Ciebie”, który obejmuje działania kształtujące postawy proekologiczne wśród dzieci i młodzieży, a także wspierające rozwój fizyczny i popularyzujące działalność kulturalną istotną dla społeczności lokalnych. Fundacja Energa niesie ponadto pomoc osobom poszkodowanym przez los oraz czynnie wspiera organizacje charytatywne. Elementem programu „Energa dla Ciebie” jest projekt „Energa Edukacja”.

Kategoria:: Nauka i Innowacje

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!