Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...

„Kobieta ma wpływ”

| 10 marca 2017

8 marca w Centrum Olimpijskim w Warszawie odbyła się konferencja „Kobieta ma wpływ” – podsumowanie ogólnopolskiego projektu „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, prowadzonego w latach 2012-2017. Realizatorem tego ważnego społecznie programu skierowanego głównie do kobiet jest Główny Inspektorat Sanitarny.

„Po raz pierwszy udaje nam się spotkać w tak szerokim gronie; ludzi walczących na wielu płaszczyznach z uzależnieniami i promocją zdrowego stylu życia dotykającymi naszego społeczeństwa, a w szczególności kobiet w ciąży” – zaznaczał Marek Posobkiewicz, Główny Inspektor Sanitarny. „Konferencja jest więc nie tylko cennym miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń, ale również okazją do nieustającego zwrócenia uwagi opinii publicznej na ten istotny problem społeczny, któremu poświęciliśmy ostatnie pięć lat naszej pracy” – dodawał.

Obok przedstawicieli WHO, Ministerstwa Zdrowia, Krajowego Biura do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii w Warszawie, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, w spotkaniu udział brała znana polska pływaczka olimpijska i przyszła mama Otylia Jędrzejczak. W gronie prelegentów nie zabrakło również psychologów, psychiatrów i terapeutów – Maria Rotkiel, dr n. med Krzysztof Liszcz oraz osób działających na rzecz osób uzależnionych od alkoholu, w szczególności kobiet – Tatiana Mindewicz, a także specjalistek w dziedzinie promocji zdrowego i aktywnego stylu życia wśród kobiet – Marty Lech-Maciejewskiej, autorki bloga SuperStyler, Edyty Litwiniuk oraz Anny Dziedzic – znanych trenerek, propagatorek aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia wśród mam.

W ramach projektu zrealizowano szereg działań; odbyły się szkolenia dla kadry medycznej, programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach ponadgimnazjalnych oraz badania ankietowe kobiet w ciąży. Przeprowadzono ogólnopolskie kampanie społeczne. Aktualnie trwa  kampania społeczna, tym razem skierowana do nastolatków w wieku 15-19 lat – „Melanż. Oczekiwania vs. Rzeczywistość”. Kampania składa się z 10 spotów – liczba odsłon osiągnęła prawie 2,5 mln. Celem kampanii jest zwrócenie uwagi młodzieży na negatywne skutki korzystania z używek. Ponadto stworzono odpowiednie narzędzia badawcze; platformę internetową Systemem Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia. Jednym z elementów tego projektu był program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, skierowany do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.

Ogólnopolski program „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” rozpoczął się 1 lipca 2012 r. a zakończy 31 marca 2017 r. Jego przeprowadzenie było możliwe dzięki porozumieniu, jakie 28 czerwca 2012 r. powstało między Biurem do Spraw Zagranicznych Programów Pomocy w Ochronie Zdrowia, pełniącym funkcję Instytucji Pośredniczącej, a Głównym Inspektoratem Sanitarnym – Instytucją Realizującą. Przy realizacji tego projektu uczestniczyły także cztery instytucje partnerskie: Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, Instytut Medycyny Pracy im. Prof. J. Nofera w Łodzi, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowe Biuro do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii. Projekt zrealizowano w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, co pozwoliło mu uzyskać dofinansowanie w wysokości 3,43 mln CHF mln franków szwajcarskich, pochodzących z Funduszu Szwajcarskiego.

Kategoria:: Zdrowie

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!