Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad banner ad

Konferencja Nowe prawo restrukturyzacyjne i zmiany prawa upadłościowego

| 24 lutego 2016

SZANSA I WSPARCIE DLA PRZEDSIĘBIORSTW

5. kwietnia 2016 r.

Pierwsze od początku transformacji gospodarczej, czyli od 1989 roku  rewolucyjne zmiany w postrzeganiu i ochronie przedsiębiorstw dotkniętych kryzysem.

Dlaczego Konferencja o restrukturyzacji ?

To wyjątkowy powód bo oczekiwania rynku i przedsiębiorstw na mechanizmy prawne pozwalające na obronę przedsiębiorstw przed unicestwieniem trwały 35 lat! Przepisy, które weszły w życie 1 stycznia 2016 roku to przełomowa reforma, w ramach polityki Państwa „nowej szansy”, wprowadzająca zasady gwarantowanych instytucji prawnych mających na celu ochronę przedsiębiorczości, zakładów pracy, wierzycieli i pracowników, także z użyciem finansowych środków pomocy publicznej.

Cel Konferencji

To odpowiedź na zapotrzebowanie przedsiębiorców i podmiotów wspomagających ich działania, wyjaśnienia nowych zasad, regulacji , uprawnień. Jak te nowe zasady mogą zmienić położenie przedsiębiorstw w sytuacji pogorszenia kondycji finansowej, kryzysowej a nawet zagrożenia niewypłacalnością poprzez zastosowanie instrumentów ochronnych, naprawczych przy osłonie praw wierzycieli? Znajomość zagadnień objętych problematyką Konferencji umożliwi podejmowanie racjonalnych decyzji wierzycielom i przedsiębiorcom o wyborze ścieżki naprawy lub likwidacji firmy.

Kto powinien wziąć udział?

Konferencja przeznaczona jest dla:

 • przedsiębiorców, wierzycieli,
 • banków,
 • doradców restrukturyzacyjnych,
 • adwokatów,
 • radców prawnych,
 • firm windykacyjnych i doradczych.

Główne zagadnienia.

 • Restrukturyzacja czy bankructwo? Prymat restrukturyzacji przed subsydiarnością postępowania upadłościowego
 • Nowa definicja „niewypłacalności” i „zagrożenia niewypłacalnością”
 • Rodzaje postępowań restrukturyzacyjnych oraz ochrona przed egzekucją, zmiany w zakresie postępowań zabezpieczających, stan trwających postępowań sądowych,
 • Pomoc publiczna w postępowaniu restrukturyzacyjnym,
 • Pozycja restrukturyzowanego przedsiębiorstwa w przetargu publicznym,
 • Uprawnienia wierzycieli,
 • Ekonomiczne, społeczne oraz podatkowe aspekty restrukturyzacji i upadłości
 • Plan restrukturyzacyjny ; czarna magia czy przemyślany, profesjonalny proces fundamentalnych zmian?
 • Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości, czyli kiedy ziści się nadzieja na wielo- komunikacyjne informatyczne narzędzie funkcjonujące we wszystkich rozwiniętych gospodarkach.

Prelegenci

Współtwórcy nowego Prawa Restrukturyzacyjnego i zmian do Prawa upadłościowego, znani prawnicy, ekonomiści sędziowie,  eksperci oraz praktycy.

Kategoria:: Aktualności Polish Market, Wydarzenia

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!