Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad

Konferencja „Patenty na konkurencyjnym rynku”

| 13 maja 2015

Ministerstwo Gospodarki oraz Urząd Patentowy RP zorganizowały wspólnie w dniu 12 maja  konferencję „Patenty na konkurencyjnym rynku”. Obrady otworzyła i wygłosiła wystąpienie wprowadzające Grażyna Henclewska Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki. Merytoryczną część obrad rozpoczęło wystąpienie i prezentacja „Patenty w gospodarce globalnej”  Prezesa Urzędu Patentowego RP dr Alicji Adamczak. Podczas konferencji odbyły się dwa panele dyskusyjne z udziałem ekspertów reprezentujących różnorodne dziedziny działalności gospodarczej i naukowej związane z obszarem powstawiania i wykorzystania patentów. W obradach wzięli udział także eksperci Urzędu Patentowego RP, którzy przedstawili zebranym najważniejsze aspekty uzyskiwania i egzekwowania praw wyłącznych w Polsce i na świecie.

W większości gałęzi przemysłu wynalazki są ważnymi efektami prowadzonych przez firmy prac badawczo-rozwojowych. Mimo że nie wszystkie nowe wynalazki są zgłaszane do opatentowania, patenty stanowią bardzo istotne aktywa wielu firm oraz organizacji, znacząco przyczyniając się do ich rozwoju. Współcześnie rola patentów nie ogranicza się jednak wyłącznie do ochrony kluczowych technologii przed konkurentami, coraz częściej patenty wykorzystuje się jako narzędzia biznesowe, które pozwalają na przyciągnięcie do współpracy inne firmy oraz inwestorów, a także ułatwiają budowanie partnerskich relacji. Celem konferencji „Patenty na konkurencyjnym rynku” była m.in. próba udzielenia odpowiedzi na następujące pytania związane ze strategią wykorzystania ochrony patentowej do rozwoju biznesowego:

  • jakie są korzyści i ryzyka związane z ubieganiem się o ochronę patentową?
  • czy koncentrować się wyłącznie na rynku krajowym, czy też już wcześniej planować ochronę na rynkach zagranicznych?
  • jak zaplanować sposób i terytorium chronienia innowacji, aby zmaksymalizować korzyści z ochrony?
  • jakie są koszty związane z ochroną i jak skutecznie tymi kosztami zarządzać?
  • jak wykorzystują patenty przedsiębiorcy w Polsce, a jakie są tendencje za granicą?

Po zakończeniu konferencji eksperci Urzędu Patentowego RP udzielali odpowiedzi i konsultacji na pytania indywidualne uczestników obrad. Szczegółowy program przekazujemy w załączeniu.

Kategoria:: Prawo, Wydarzenia

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!