Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad

Łanda o innowacjach w medycynie na kongresie „Investing in Medical Innovations”

| 23 lutego 2016

W najbliższych latach medycyna będzie jednym z najważniejszych obszarów gospodarczego rozwoju Polski. Aby to było możliwe należy jednak wprowadzić publiczno-prywatny model finansowania badań i rozwoju, ulepszyć proces podejmowania decyzji inwestycyjnych i stworzyć jedno źródło wiedzy o tym, jakie projekty medyczne są prowadzone w kraju – mówił Krzysztof Łanda, wiceminister zdrowia, podczas kongresu „Investing in Medical Innovations”.

W czwartek podczas odbywającego się w Katowicach kongresu poświęconego inwestycjom w nielekowe technologie medyczne („Investing in Medical Innovations”) Krzysztof Łanda mówił o tym, co jego zdaniem należy zrobić, aby poprawić innowacyjność branży medycznej. Wiceminister zwrócił uwagę na to, że warto podążać za sprawdzonymi wzorcami z Wielki Brytanii.

– Wyobraźmy sobie sytuację, w której polski rząd wykłada 10 miliardów na inwestycję w innowację medyczną. Chciałbym, aby w takiej sytuacji proces inwestycyjny odbył się w modelu partnerstwa publiczno-prywatnego – mówił Krzysztof Łanda.

– Jeśli kapitał prywatny zaryzykuje większą kwotę, powinien mieć większy parytet w podejmowaniu decyzji o przyszłości danej technologii. Ale jeśli komercjalizacja zakończy się sukcesem, powinien zostać uruchomiony wsteczny strumień pieniędzy, do państwa. Tu według mnie wzorcowym przykładem są modele pobudzania innowacyjności stosowane w Wielkiej Brytanii. Innymi słowy państwo powinno mieć zagwarantowane udziały w zyskach. Mamy wtedy do czynienia z efektem kuli śniegowej. Wraz z kolejnymi obrotami wielkość środków finansowych na inwestycje mogłaby wzrastać i pobudzić rozwój badań w Polsce – tłumaczył podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Krzysztof Łanda podczas kongresu „Investing in Medical Innovations” mówił też o tym, jak wybierać innowacyjne projekty do realizacji. Zwrócił uwagę na to, że proces decyzyjny towarzyszący inwestycjom w innowacje wygląda źle. – Proces gromadzenia informacji i przeprowadzania dokładnej analizy dotyczącej wszystkich aspektów funkcjonowania spółki w Polsce (tzw. due diligence) ogranicza się do oceny przepływów finansowych, jakości zarządzania organizacji, jej struktury, certyfikatów jakościowych. Zdecydowanie za małą wagę przykłada się do oceny samych projektów, w które się inwestuje – wyjaśniał.

Zdaniem Krzysztofa Łandy osoby, które oceniają projekty powinny mieć dogłębną wiedzę z zakresu oceny technologii medycznych (tzw. health technology assessment). – Potrzebna jest kompleksowa ocena każdego projektu. W innym wypadku o tym, że dany projekt jest technologicznie niedopracowany, inwestor dowie się na etapie, gdy będzie już za późno. Tymczasem da się temu przeciwdziałać. Dzięki podjętej na wczesnym etapie ocenie technologii medycznej autor innowacji może ją dopracować, a inwestor sprawdzić, czy jej wdrożenie przyniesie korzyść pacjentom i lekarzom. Nawet najlepsza ocena finansowa, zarządcza, organizacyjna nie pomoże, jeśli projekt nie zostanie poddany ocenie technologii medycznych apriori.

Jak twierdzi Krzysztof Łanda, to może pomóc w ukierunkowaniu inwestycji, jej podjęciu lub zaniechaniu. – To jest podejście racjonalne i efektywne – podsumował podsekretarz stanu w Ministerstwie Zdrowia.

Kategoria:: Nauka i Innowacje, Wydarzenia

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!