Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad

Laureaci Prix Galien Polska 2015 – cząsteczki niwolumab, pembrolizumab, pertuzumab objęte refundacją!

| 1 lipca 2016

logo-whiteInnowacyjne cząsteczki docenione przez Kapitułę Prix Galien w 2015 roku zostały 1 lipca wpisane na listę leków refundowanych w ramach programów lekowych.

Przełomowe cząsteczki, które zostały nagrodzone w trzeciej edycji prestiżowego konkursu Prix Galien Polska, zostały 1 lipca 2016 r. wpisane na listę leków refundowanych w ramach programów lekowych. Są to niwolumab i pembrolizumab, stanowiące przełom w leczeniu onkologicznym pacjentów z zaawansowanym czerniakiem skóry oraz pertuzumab będący nowym standardem leczenia HER2-dodatniego, zaawansowanego raka piersi.

„Przyznanie refundacji cząsteczkom nagrodzonym przez Prix Galien Polska jest dowodem starannego wyboru Kapituły Prix Galien, wskazuje też iż priorytety zarówno Prix Galien, jak też instytucji państwowych są zbieżne. Liczymy, że kolejne lata będą równie owocne dla wszystkich stron, a zwłaszcza pacjentów, którym udostępnia się coraz doskonalsze terapie” – stwierdził prof. dr hab. n. med. Cezary Szczylik – Przewodniczący Kapituły Prix Galien

Agata Polińska, Wiceprezes Zarządu Fundacji Alivia, powiedziała :

Jako organizacja wspierająca pacjentów onkologicznych, z ogromną radością przyjęliśmy wiadomości o nowej liście refundacyjnej z włączonymi do refundacji kilkoma nowymi, skutecznymi w walce z różnymi typami nowotworów, substancjami.

Warty podkreślenia jest fakt, że na liście znalazły się leki, które wykazały spektakularną skuteczność w badaniach i szybko stały się elementem międzynarodowych standradów leczenia. Ich innowacyjny charakter został doceniony przez całe środowisko medyczne, czego potwierdzeniem mogą być prestiżowe nagrody Prix Galien przyznane w ubiegłym roku aż 3 z 4 uwzględnionych na liście leków.

Nowa lista refundacyjna może wskazywać, że Ministerstwo Zdrowia dostrzegło problem polskich pacjentów z dostępem do nowoczesnych terapii onkologicznych i przyjmuje nową, mądrą i roztropną strategię polityki lekowej w obszarze onkologii. Mamy nadzieję, że polityka poprawy dostępu do nowoczesnych, skutecznych terapii onkologicznych będzie kontynuowana.”

Kategoria:: Nauka i Innowacje, Zdrowie

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!