Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad banner ad

Nagroda Naukowa Ambasadora RP w Niemczech

| 11 lutego 2016

AAT_Nagroda naukowa Ambasadora RP w Niemczech_J. Margański DSC01230Od 2008 roku Ambasador RP w Republice Federalnej Niemiec nagradza absolwentów niemieckich uniwersytetów, którzy jako przedmiot swoich badań wybrali tematy związane z Polską, jej historią, kulturą czy wzajemnymi relacjami polsko-niemieckimi. Wyboru najlepszych prac dokonuje międzynarodowe jury działające przy Centrum Badań Historycznych Polskiej Akademii Nauk w Berlinie. Na ósmą edycję konkursu nadesłanych zostało 18 napisanych w minionym roku prac dyplomowych z sześciu uczelni wyższych. Jak podkreślił podczas uroczystości Ambasador Jerzy Margański, wszystkie opracowania reprezentują najwyższy poziom pracy naukowej.

AAT_Nagroda naukowa Ambasadora RP w Niemczech_DSC01243W kategorii prac magisterskich laurem pierwszeństwa podzieliły się Lisa Höhenleitner z Viadrina European University we Frankfurcie nad Odrą za pracę pt. „Dom Oppenheimów w Breslau/Wrocławiu. Kamienica opowiada żydowską, niemiecką i polską historię swojego miasta” i Anne Lepper z Touro College Berlin, autorka pracy pt. “Rescue attempts at the peak of annihilation: Adolf Silberschein’s RELICO and the passport procurement operation in Switzerland 1941-1943”. Lisę Höhenleitner kapituła konkursu postanowiła docenić za umiejętne połączenie syntezy historii regionu Dolnego Śląska z licznymi indywidualnymi biografiami niegdysiejszych i współczesnych mieszkańców jego stolicy. Dzięki zabiegowi polegającemu na przedstawieniu bohaterów z imienia i nazwiska, praca zyskała niezwykłą dla naukowych analiz żywotność. Praca magisterska Anne Lepper to natomiast pierwsza analiza nieznanej dotąd na szeroką skalę próby ratowania polskich Żydów, polegającej na nadawaniu fikcyjnego obywatelstwa i paszportów krajów Ameryki Południowej i Środkowej zagrożonym Holocaustem mieszkańcom Generalnego Gubernatorstwa. Ponadto wyróżnienia otrzymały Aleksandra Łuczak z Viadrina European University za pracę magisterską „Signum temporis? Dworzec Warszawa Centralna jako produkt dekady Gierka w Polsce” oraz Miriam Schulz z Free University of Berlin, autorka „Tajnej dokumentacji unicestwienia gmin żydowskich w Polsce w latach 1939 – 1941”.

Nagrodzona dysertacja „Przemiany strukturalne w kulturze historycznej. Historia publiczna Katowic po 1989” autorstwa Juliane Tomann, absolwentki Free University of Berlin, to interdyscyplinarne studium, odnoszące się krytycznie do wiodących analiz historycznych. Autorka podejmuje próbę przedstawienia wielokulturowego i multietnicznego społeczeństwa Śląska, którego znaczna część do dzisiaj nie identyfikuje się ani z Polską, ani z Niemcami. Wyróżnienie przyznano Florianowi Petersowi za rozprawę doktorską pt. „Rewolucja pamięci. Druga wojna światowa w kulturze historycznej Polski późnego socjalizmu, 1976-1989”.

Pełniąca rolę gospodarza uroczystości dziekan II Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Humboldta prof. dr Helga Schwalm podkreśliła rolę współpracy HU z polskimi uczelniami: trwającą od 55 lat, a od 1992 dofinansowywaną ze środków Partnerstwa Wschodniego, kooperację z Uniwersytetem Warszawskim, sięgającą 1994 roku współpracę z Uniwersytetem Adama Mickiewicza w Poznaniu czy nawiązane w 1996 roku partnerstwo z Uniwersytetem Wrocławskim. Jak zauważyła, umowy zawarte między uczelniami stanowią jedynie punkt wyjścia do licznych aktywnych działań partnerskich prowadzonych przez poszczególne fakultety.

Agnieszka Turakiewicz

Kategoria:: Nauka i Innowacje

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!