Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad

Najważniejsze nazwiska polskiego przemysłu na VI Kongresie Polska Chemia

| 23 maja 2019

 

 

VI_KongresPolskaChemia

Szefowie największych spółek z branży chemicznej, przedstawiciele rządu i parlamentu, eksperci i przedsiębiorcy z sektora, naukowcy spotkają się już 5-6 czerwca 2019 w Płocku podczas VI Kongresu Polska Chemia. Tegoroczna edycja wydarzenia będzie koncentrować się na obszarach mających strategiczne znaczenie dla przyszłości branży w Polsce i na świecie. Inwestycje, regulacje środowiskowe, wsparcie konkurencyjności, surowce przyszłości oraz bezpieczeństwo będą jednymi z głównych tematów, które w tym roku poruszy przeszło sześciuset uczestników.

Udział w debatach i panelach zapowiedzieli między innymi prezesi i członkowie zarządów największych firm sektora, w tym : dr Wojciech Wardacki (Grupa Azoty), Zbigniew Leszczyński (PKN Orlen), Józef Węgrecki (PKN ORLEN S.A) dr Mateusz Aleksander Bonca (LOTOS S.A.), Zbigniew Warmuz (Synhos S.A.), Giuseppe Santoro (Dow Polska),rzegorz Czul (Fluor S.A.), Katarzyna Byczkowska (BASF Polska), Agnieszka Żyro ( Anwil S.A.),

Wśród panelistów znajdą się także przedstawiciele administracji i parlamentu dr Andrzej Ziółkowski (Urząd Dozoru Technicznego, Jerzy Meysztowicz (Sejm), Jan Filip Staniłko (Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii), dr inż. Krystian Szczepański (Instytut Ochrony Środowiska),dr inż. Witold Skomra (Rządowe Centrum Bezpieczeństwa).

„Skupimy się na tym co najważniejsze, ale też najtrudniejsze dla sektora chemicznego. W tym roku, reagując na bardzo silne europejskie i krajowe trendy, sporo uwagi poświęcimy kwestiom środowiskowym, a zwłaszcza gospodarce obiegu zamkniętego, plastikom i surowcom przyszłości. Polska Chemia od dawna jest sektorem odpowiedzialnym środowiskowo. Nieustannie szukamy nowych rozwiązań, poprawiamy nasze produkty i przeznaczamy ogromne środki na inwestycje i o tym także chcemy rozmawiać z naszymi gośćmi – mówi dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego, która jest organizatorem wydarzenia. Jak podkreśla, siłę tego sektora tworzą wspólnie wielcy i mali przedsiębiorcy, dla których Kongres jest miejscem wymiany doświadczeń, rozmów o perspektywach i nawiązywania relacji biznesowych zagrożeniach i szansach.

Kongres będzie podzielony bloki tematyczne, obejmujące zagadnienia najważniejsze dla przyszłości branży: „Inwestycje w sektorze, Bezpieczna chemia, Środowisko nr 1, Surowce przyszłości, Jak wygrać z konkurencją?

Zapisy na Kongres trwają tylko do 28 maja:

https://www.kongrespolskachemia.pl/rejestracja

VI KONGRES POLSKA CHEMIA

5-6 CZERWCA 2019 ROKU, ORLEN ARENA, PŁOCK

DZIEŃ I. 5 CZERWCA 2019 (ŚRODA, ORLEN ARENA, PŁOCK)*

9.00 – 10.00 Rejestracja oraz kawa powitalna

10.00 – 10.25 UROCZYSTE OTWARCIE VI KONGRESU POLSKA CHEMIA

Dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Przedstawiciele administracji publicznej

Przedstawiciele parlamentu

Dr Wojciech Wardacki – Przewodniczący Rady Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego; Prezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

Daniel Obajtek – Prezes Zarządu, PKN Orlen S.A.

10.25 – 11.15 I Debata strategiczna: Chemia Przyszłości – kluczowe kierunki rozwoju strategicznego sektora gospodarki

Prezentacja wprowadzająca: Dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Dr Mateusz Aleksander Bonca – Prezes Zarządu, GRUPA LOTOS S.A.

Zbigniew Leszczyński – Członek Zarządu ds. Rozwoju, PKN Orlen S.A.

Jan Filip Staniłko – Dyrektor Departamentu Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii

Dr Wojciech Wardacki – Prezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

Moderator: Dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

11.15 – 13.15 BLOK INWESTYCJE W SEKTORZE

11.15 – 12.00 II Debata strategiczna: Chemia globalnie – wpływ inwestycji na świecie na możliwości inwestycyjne oraz konkurencyjność Europy i Polski

Katarzyna Byczkowska – Prezes Zarządu, BASF Polska Sp. z o.o.

Grzegorz Czul – Prezes Zarządu, Fluor S.A.

Mariusz Grab – Członek Zarządu, Grupa Azoty S.A.

Damian Wieczorek – Dyrektor Wykonawczy ds. Rozwoju i Technologii, PKN ORLEN S.A.

Moderator: Iga Lis – Partner, Kancelaria CMS

12.00 – 12.30 Przerwa kawowa

12.30 – 13.15 Panel 1: Inwestycje prośrodowiskowe – nowy trend w gospodarce

Marek Jagieła – Dyrektor Działu Sprzedaży Chemii Przemysłowej i Rozwoju Rynku, BASF Polska Sp. z o.o.

Dr Arkadiusz Kamiński – Ekspert, PKN Orlen S.A.

Artur Kucia – Dyrektor Sprzedaży Departament Klienta Strategicznego, PKO BP S.A.

Grzegorz Szczepański – Dyrektor Departamentu Nadzoru Inwestycji, Grupa Azoty S.A.

Moderator: Zbigniew Kozłowski – Partner, Kancelaria DWF

13.15 – 14.30 BLOK BEZPIECZNA CHEMIA

13.15 – 14.00 Panel 2: Inwestycje w infrastrukturze – infrastruktura krytyczna w przemyśle chemicznym

Władysław Madej  – Wiceprezes Zarządu, PDH Polska S.A.

Dr inż. Witold Skomra – Szef Wydziału Ochrony Infrastruktury Krytycznej, Rządowe Centrum Bezpieczeństwa

Zbigniew Winkiel – Prezes Zarządu, AGAT S.A.

Włodzimierz Zasadzki – Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „POLICE” S.A.

Dr inż. Andrzej Ziółkowski – Prezes, Urząd Dozoru Technicznego

Moderator: Paweł Zawadzki – Kierownik Projektu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

14.00 – 14.30 Panel 3: Bezpieczeństwo w transporcie – przewagi konkurencyjne

Wojciech Czechyra – Członek Zarządu, EFTCO (European Federation of Tank Cleaning Organisations)

Grzegorz Kaczmarek – SQAS Assesor, Prezes Biuro NORMA

Paweł Mularz – SQAS Assesor

Konrad Wójtowicz – Prezes Zarządu, Polskie Stowarzyszenie Myjni Cystern

Moderator: Mariusz Wróbel  – Ekspert, Wykładowca Akademicki

14.30 – 15.30 Lunch

15:30 – 17.30 BLOK ŚRODOWISKO NR 1!

15.30 – 16.30 Panel 4: GOZ – nowy łańcuch wartości w chemii

Krzysztof Hornicki – Wiceprezes Zarządu, Główny Specjalista ds. Ochrony Środowiska, INTERSEROH Polska Sp. z o.o.

Artur Kopeć – Członek Zarządu, Grupa Azoty S.A.

Prof. Krzysztof Pikoń – Kierownik Katedry, Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki, Politechnika Śląska

Dr inż. Aleksander Sobolewski – Dyrektor, Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla

Krzysztof Żarnotal – Pełnomocnik Zarządu ds. GOZ, Synthos S.A.

Moderator: Dr inż. Anna Zalewska – Główny Specjalista, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

16.30 – 17.30 Panel 5: Chemia pod presją – regulacje vs. rzeczywistość

Barbara Farmas –  Wiceprezes Zarządu ds. Zintegrowanych Systemów Zarządzania i Relacji Zewnętrznych, SARPI Dąbrowa Górnicza Sp. z o.o.

Wiesław Hałucha – Prezes Zarządu, Alventa S.A.

Klaudia Kleps – Senior Ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Jacek Miłkowski – Prezes Zarządu, Anneberg Transpol Int. Sp. z o.o.

Giuseppe Santoro – Prezes Zarządu, Dow Polska Sp. z o.o.

Sławomir Lipkowski – Prezes Zarządu, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Kędzierzyn S.A.

Moderator: Michał Czarnuch – DZP Domański Zakrzewski Palinka Sp. kom.

17.30 PODSUMOWANIE

20.00 – 00.00 Garden Party (Dom Technika, Płock)

DZIEŃ II. 6 CZERWCA 2019 (CZWARTEK, ORLEN ARENA, PŁOCK)*

9.30 – 10.00 Kawa powitalna

10.00 – 12.15 BLOK SUROWCE PRZYSZŁOŚCI

10.00 – 11.00 III Debata strategiczna: Co i czy w ogóle zastąpi konwencjonalne surowce?

Dr inż. Paweł Bielski – Dyrektor, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Chemii Przemysłowej

Dr inż. Jarosław Kawula – Wiceprezes Zarządu ds. Produkcji i Handlu, GRUPA LOTOS S.A.

Dr Mariusz Ruszel – Prezes Zarządu, Instytut Polityki Energetycznej

Witold Szczypiński – Wiceprezes Zarządu, Grupa Azoty S.A.

Józef Węgrecki – Członek Zarządu ds. Operacyjnych, PKN Orlen S.A.

Moderator: Jarosław Wajer, Partner EY

11.00 – 12.15 IV Debata strategiczna: Nowe surowce – rozwiązania dla „plastics ban”

Prezentacja wprowadzająca: „Czy można otrzymać produkty specjalistyczne z odpadów? Tak, my to robimy!” – Henryk Sędzik – Członek Zarządu, Clariter Poland Sp. z o.o., Daria Frączak – R&D Manager, Clariter Poland Sp. z o.o.

Michał Łukawski – Account Manager, Dow Polska Sp. z o.o.

Wojciech Kozłowski – Kierownik Działu Projektów Rozwojowych i Analiz Rynku, PKN ORLEN S.A.

Radosław Majczak – Członek Zarządu – Dyrektor ds. Produkcji, Basell Orlen Polyolefins. Sp. z o.o.

Dr inż. Krystian Szczepański – Dyrektor, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

Zbigniew Warmuz – Prezes Zarządu, Synthos S.A.

Moderator: Agnieszka Skorupińska – Kancelaria CMS

12.15 – 12.30 Przerwa kawowa

12.30 – 14.45 BLOK JAK WYGRAĆ Z KONKURENCJĄ?

12.30 – 13.25 Panel 6: Człowiek kluczowym elementem rozwoju innowacyjności?

Prezentacja wprowadzająca: Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik – Dyrektor Obszaru Podatków i Innowacji, Ayming Polska Sp. z o.o., Marek Dalka – Manager Działu Innowacji, Dotacji i Ulg B+R, Ayming Polska Sp. z o.o.

Dr Krzysztof Bednarz  – Prezes Zarządu, Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy S.A.

Dominika Czajak – Ekspert ds. Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji, Instytut Badań Edukacyjnych

Piotr Godlewski – Partner, JWP Rzecznicy Patentowi

Wojciech Sularz – Prezes Zarządu, TATRA Holding Sp. z o.o.

Agnieszka Żyro – Prezes Zarządu, Anwil S.A.

Moderator: Dr Andrzej Krueger – Dyrektor, Sieć Badawcza ŁUKASIEWICZ – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”

13.25 – 14.45 Warsztat interaktywny: Rozwój technologiczny – wyzwania i bariery

Konrad Ciebień – Dyrektor Techniczny Działu Automatyka, Automatic Systems Engineering Sp. z o.o.

Mateusz Marzec – Prezes Zarządu, Reliability Solutions Sp. z o.o.

Trajan Szuladziński – Prezes Zarządu, Grupa Azoty Kopalnie i Zakłady Chemiczne Siarki „Siarkopol” S.A.

Moderator: Tomasz Radomski – Senior Account Manager Business Development, Honeywell Sp. z o.o.

14.45 PODSUMOWANIE I ZAKOŃCZENIE VI KONGRESU POLSKA CHEMIA

Dr inż. Tomasz Zieliński – Prezes Zarządu, Polska Izba Przemysłu Chemicznego 

*Agenda Kongresu może ulec zmianie

Organizatorem wydarzenia jest Polska Izba Przemysłu Chemicznego największa branżowa organizacja reprezentującą sektor chemiczny na arenie krajowej i międzynarodowej.

Kategoria:: Informacje, Wydarzenia

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!