Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...

Perły Polskiej Gospodarki

DSC_092311 grudnia na Zamku Królewskim w Warszawie zostały ogłoszone wyniki XVI edycji Rankingu Pereł Polskiej Gospodarki – obiektywnego pozycjonowania polskich przedsiębiorstw.

Organizatorem uroczystości jest redakcja anglojęzycznego magazynu ekonomicznego „Polish Market”, który już od 1996 roku na swoich łamach promuje polską gospodarkę, naukę i kulturę na całym świecie.

1812118351-Gala-Perly-Polskiej-Gospodarki-Polish-Market-foto-RafalNowakW roku 2002 pani Krystyna Woźniak-Trzosek, redaktor naczelna „Polish Market”, zainicjowała trwającą do dziś współpracę „Polish Market” z naukowcami, której efektem są stałe badania nad kondycją polskich przedsiębiorstw, publikowane w postaci corocznego Rankingu oraz Gala Pereł Polskiej Gospodarki. Każdego roku podczas uroczystości wręczane są statuetki dla najlepszych podmiotów gospodarczych. Tytuł „Perły Polskiej Gospodarki” jest przyznawany na podstawie szczególnych kryteriów i metodologii. Watro podkreślić, że udział w Rankingu nie wiąże się z żadnymi kosztami, co potwierdza wyjątkowy i rzetelny charakter rankingu. Badanie rankingowe obejmuje ponad 2000 firm, których przychody z całokształtu działalności gospodarczej w okresie roku wyniosły:

 • co najmniej 100 milionów złotych – Perły Duże
 • powyżej 1 miliarda złotych – Perły Wielkie

Opracowany przez naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie algorytm szereguje przedsiębiorstwa posługując się międzynarodowymi wskaźnikami audytorskim. Ogłoszenie wyników rankingu jest jednym z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w kraju i co roku gromadzi elity środowisk politycznych, biznesowych, naukowych oraz przedstawicieli świata kultury.

DSC_2046Oprócz ogłoszenia wyników Rankingu Pereł Polskiej Gospodarki, podczas Gali już po raz trzynasty zostały wręczone Perły Honorowe wybitnym przedstawicielom w kategoriach: gospodarka, kultura, nauka, krzewienie wartości patriotycznych oraz krzewienie wartości społecznych. W ten sposób, co roku nagradzane są niekwestionowane autorytety w tych dziedzinach, a laureaci osobiście odbierają wyróżnienie podczas Gali. Podczas wydarzenia przyznane zostały również nagrody Progress- Perły Innowacji dla najbardziej innowacyjnych przedsiębiorstw, instytutów naukowych oraz osobistości ze świata nauki.

1812118992-Gala-Perly-Polskiej-Gospodarki-Polish-Market-foto-RafalNowakPatronatu honorowego nad Galą udzielili: Marszałek Senatu – Stanisław KarczewskiWicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa WyższegoJarosław Gowin, Minister Inwestycji i Rozwoju – Jerzy Kwieciński, Minister Przedsiębiorczości i Technologii – Jadwiga Emilewicz, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi – Jan Ardanowski, Minister Sportu i Turystyki – Witold Bańka, Przewodniczący Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich – prof. Jan Szmidt, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne.

Z okazji obchodów Roku Niepodległości w wykonaniu Joli i Włodka Pawlika (jedynego Polaka laureata nagrody Grammy) odbył się koncert poświęcony twórczości wybitnego twórcy – Stanisława Moniuszki. Warto przypomnieć, że zbliżający się rok 2019 został oficjalnie ogłoszony rokiem tego artysty.

LISTA LAUREATÓW

 XVI Edycja Rankingu Pereł Polskiej Gospodarki

 Duże Perły:

1 miejsce – Zarząd Morskiego Portu Gdynia S.A.

2 miejsce – Petrax Trade S.A.

3 miejsce – AC S.A.

Wielkie Perły:

1 miejsce – Anwil S.A.

2 miejsce – Grupa Budimex

3 miejsce – Jastrzębska Spółka Węglowa S.A.

Perły Sektora Finansowego:

1 miejsce – Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A.

2 miejsce – MetLife Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie i Reasekuracji S.A.

3 miejsce –Bank Gospodarstwa Krajowego

 Nagrody Progress – Perły Innowacji

Przedsiębiorstwo:

 • Ankol Sp. z o.o.
 • Energa S.A.
 • NOVOMATIC Technologies Poland S.A.

Jednostka Naukowa:

 • Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Perły Honorowe

 Gospodarka

 • Zbigniew Inglot – Prezes Zarządu Inglot Sp. z o.o.
 • Piotr Woźniak – Prezes Zarządu PGNiG S.A.
 • Alicja Adamczak – Prezes Urzędu Patentowego RP
 • Mirosław Bobrzyński i Roman Trzaskalik – Euro-Centrum S.A.

Nauka

 • Tomasz Hryniewiecki – Dyrektor Instytut Kardiologii im. Prymasa Tysiąclecia Stefana Kardynała Wyszyńskiego
 • Janusz Janeczek – Kierownik Katedry Geochemii, Mineralogii i Petrografii Uniwersytetu Śląski w Katowicach

Kultura

 • Janusz Wawrowski – skrzypek
 • Katarzyna Gaertner – kompozytorka
 • Jolanta Pszczółkowska-Pawlik – pianistka i producent muzyczny

Krzewienie Wartości Społecznych

 • Anna Dymna

Krzewienie Wartości Patriotycznych

 • Fundacja Dorastaj z Nami

Sport

 • Alicja Jeromin – lekkoatletka, multimedalistka Igrzysk Paraolimpijskich

DSC_0860O Rankingu Pereł Polskiej Gospodarki:

Ranking Pereł Polskiej Gospodarki jest najbardziej obiektywnym pozycjonowaniem przedsiębiorstw. Opracowany przez naukowców ze Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie algorytm szereguje przedsiębiorstwa posługując się międzynarodowymi wskaźnikami audytorskim.

Badanie obejmuje ponad 2000 firm, których przychody z całokształtu działalności gospodarczej w okresie roku wyniosły:

 • co najmniej 100 milionów złotych – Perły Duże
 • powyżej 1 miliarda złotych – Perły Wielkie

Ogłoszenie wyników rankingu jest jednym z najważniejszych wydarzeń gospodarczych w kraju i co roku gromadzi elity środowisk politycznych, biznesowych, naukowych oraz przedstawicieli świata kultury.

Podczas uroczystości zostają wręczone statuetki Pereł Polskiej Gospodarki w kategorii Perły Wielkie, Perły Duże oraz Perły Sektora Finansowego.

Ranking przygotowywany jest przez naukowców, według ścisłych kryteriów ekonomicznych, i nie wiąże się z żadnymi zobowiązaniami finansowymi dla firm biorących w nim udział.

1812118947-Gala-Perly-Polskiej-Gospodarki-Polish-Market-foto-RafalNowakO Perłach Honorowych:

Ogłoszeniu listy laureatów Pereł Polskiej Gospodarki od trzynastu lat towarzyszy wręczenie Pereł Honorowych przyznawanych wybitnym osobom i instytucjom, których dorobek zawodowy, doświadczenie,  prestiż i etyka dają rękojmię uznania ich za ambasadorów najwyższych polskich wartości. Perły Honorowe są przyznawane w kategoriach:

 • gospodarka,
 • nauka,
 • kultura,
 • krzewienie wartości społecznych
 • krzewienie wartości patriotycznych.

W ubiegłych latach statuetki otrzymali m.in. w kategoriach:

 • Gospodarka – Karol Zarajczyk, Zygmunt Solorz-Żak, Jan Kulczyk, Giełda Papierów Wartościowych, Tadeusz Donocik, Prof. Zbigniew Hockuba
 • Nauka – prof. Bogusław Maciejewski, prof. Tomasz Dietl, prof. Stanisław Woś, prof. Henryk Samsonowicz, prof. Tomasz Ciach
 • Kultura – Jerzy Maksymiuk, Sinfonia Varsovia, Urszula Dudziak, Małgorzata Walewska, Włodek Pawlik, Zbigniew Namysłowski
 • Krzewienie wartości społecznych – Jerzy Starak, Jerzy Owsiak, Irena Koźmińska
 • Krzewienie polskich tradycji i wartości patriotycznych – Jerzy Koźmiński, płk Jerzy Woźniak – „żołnierz wyklęty”, ks. Kard. Henryk Gulbinowicz
 • Specjalna Perła Honorowa – Waldemar Dąbrowski, prof. Michał Kleiber.

O Nagrodach Progress – Perłach Innowacji

Nagrody, przyznawane od 2011 roku, dla najbardziej innowacyjnych firm oraz projektów. Organizatorami konkursu są magazyn „Polish Market” oraz Rada Główna Instytutów Badawczych reprezentująca środowisko instytutów badawczych.

W konkursie uczestniczyć mogą: przedsiębiorstwa, jednostki naukowe, a także wynalazcy. Kapituła bierze pod uwagę innowacyjność zgłoszonych projektów oraz sposób ich wdrożenia oraz wpływ na gospodarkę i społeczeństwo.

logotypy_2018

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!