Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad

Polacy pomogą budować efektywność energetyczną ukraińskich samorządów

| 21 czerwca 2018

Jak zwiększyć efektywność energetyczną w samorządzie i jak doprowadzić do tego, aby gmina był energetycznie samowystarczalna – m.in. tego będą się uczyć władze ukraińskich jednostek gminnych, tzw. zjednoczonych hromad, od polskich samorządowców i ekspertów w ramach startującego w czerwcu pilotażu projektu „Nasza energia – hromada samowystarczalna energetycznie”.

Za akcją edukacyjną stoi Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, która zrealizuje ją w partnerstwie z Fundacją Solidarności Międzynarodowej i Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. Natomiast działania współfinansowane ze środków Programu „Wsparcie Demokracji 2018”, który jest finansowany w ramach programu polskiej współpracy rozwojowej Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP.

„Celem naszego projektu jest zwiększenie efektywności energetycznej ukraińskich samorządów, zjednoczonych hromad. Chcemy w tym wesprzeć Ukrainę i pokazać polskie wzorce i zastosowania” – mówi Dariusz Szymczycha z Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej.

Pilotaż w obwodzie charkowskim

Jeszcze w tym miesiącu wystartuje pilotaż programu. Zostanie on przeprowadzony w pięciu wybranych hromadach z obwodu charkowskiego, gdzie zostaną przeprowadzone analizy energetyczne, zakończone rekomendacjami. Władze i  specjaliści z tych ukraińskich jednostek gminnych wezmą również udział w podróży studyjnej do Polski, w czasie której zapoznają się z dobrymi praktyki polskich samorządów w dziedzinie energoefektywności  i wytwarzania energii. Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza planuje też szkolenie na temat pozyskiwania środków do realizacji działań rekomendowanych hromadom. Ma ono zostać przeprowadzone w Kijowie z udziałem ukraińskich ekspertów. Jak informuje Dariusz Szymczycha, efekty i rekomendacje płynące z projektu „Nasza energia” zostaną zaprezentowane jesienią na III Polsko-Ukraińskim Forum Samorządowym w Kijowie. Organizatorzy liczą, że doświadczenia zebrane w czasie realizacji tego pilotażu, umożliwią objęcie projektu znacznie większą liczbę ukraińskich jednostek gminnych.

Polska samorządność wzorem dla Ukrainy

Jak przypomina Dariusz Szymczycha doświadczenia polskiej samorządności nie po raz pierwszy są ważnym wzorcem dla Ukrainy. Polskie rozwiązania były już  przykładem w decentralizacji ukraińskiej władzy. Jest to tam jedna z najważniejszych obecnie przeprowadzanych reform. „Warto dzielić się z Ukrainą także innymi polskimi doświadczeniami i wykorzystywać potencjał, jaki jest we współpracy między Warszawą a Kijowem. Rozwój naszego wschodniego jest ważny także z punktu widzenia polskiego interesu i naszej gospodarki, dlatego trzeba go wspierać” – zauważa Szymczycha.

Kategoria:: Gospodarka

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!