Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad

Prognoza wielkości eksportu w sierpniu 2017 r.

| 3 października 2017

Wzrost o 5,1% w stosunku do lipca br. liczony w euro i o 11,7% w stosunku do sierpnia 2016 r. Komentarz Piotra Soroczyńskiego, Głównego Ekonomisty KUKE.

Na podstawie analizy opublikowanych danych o stanie gospodarki w sierpniu oraz zapotrzebowania na usługi KUKE w zakresie ochrony transakcji eksportowych szacujemy, że w sierpniu eksport z Polski wyniósł 15,596 mld euro. Był więc o 5,1% większy od notowanego w lipcu i jednocześnie o 11,7% większy niż w sierpniu 2016 r. Liczony w złotych eksport wyniósł 66,525 mld, tj. o 4,4% więcej niż w lipcu i równocześnie o 10,8% więcej niż przed dwunastoma miesiącami.

Statystyki wskazują, że zazwyczaj sierpień przynosi spadki eksportu. Jest to głównie związane z typowym dla miesięcy letnich spadkiem aktywności gospodarczej. W części firm okres letni wykorzystywany jest na coroczne przeglądy i modernizacje ciągów technologicznych. W tym też czasie produkcyjna część załogi wysyłana jest na urlopy. Jednak już w roku ubiegłym mieliśmy przypadek odwrotny – po głębszej niż zazwyczaj korekcie notowanej w lipcu – sierpień przyniósł pierwsze od lat wzrosty sprzedaży. Podobnie może być i w tym roku. Wypada jednak podkreślić, że tegoroczna korekta lipcowa była płytsza od poprzedniej, a sierpniowy wzrost może prezentować się lepiej od notowanego przed dwunastoma miesiącami. Na taki obrót spraw wskazują choćby wyniki przemysłu, czy sprzedaży w handlu hurtowym. Roczna dynamika eksportu w sierpniu uległa poprawie do około 11,7% z 10,2%
w lipcu.

Otwarcie bieżącego roku w wymianie handlowej z zagranicą prezentuje się doskonale, plasując się powyżej wartości w początku roku uznawanych za nadmiernie optymistyczne. Według statystyk Narodowego Banku Polskiego eksport w okresie I–VII 2017 wyniósł 112.915 mln euro, okazując się o 11,2% większym niż w roku poprzednim. Statystyki GUS pokazywały zaś kwotę 114.649 mln euro – większą niż przed rokiem o 8,4%. W sprawozdaniu GUS szczególne wrażenie robiły wzrosty sprzedaży do krajów Europy Środkowej i Wschodniej 23,9%. Wypada jednak pamiętać, że w ich przypadku bardzo pomogła szczególnie niska baza do porównań z początku ubiegłego roku. Doskonale prezentowała się też dynamika sprzedaży do krajów rozwiniętych spoza Unii Europejskiej – wzrost na poziomie 15,4% osiągnięty mimo wysokiej (dla odmiany) bazy. Oczywiście należy mieć na uwadze, że wyniki początku roku nie muszą znaleźć pełnej kontynuacji w drugiej połowie roku.

KUKE oczekuje, że w okresie VIII-X 2017 r. eksport okaże się większy niż przed rokiem o 11,8% w euro, w wymiarze złotowym zaś o 10,9%. Prognozy popytu na nasze towary dla całego roku 2017 wskazują na zwiększenie sprzedaży do 195,9 mld euro tj. o 10,4%, a w statystykach złotowych do 835,2 mld, co oznaczać będzie wzrost rzędu 7,9%. Wzrost strumienia eksportu będzie w istotnej części pochodną notowanych w latach 2015–2017 pokaźnych zagranicznych i krajowych inwestycji. Wypada odnotować, iż wbrew dość powszechnym odczuciom w zakresie słabości dynamiki inwestycji (patrz sytuacja w inwestycjach infrastrukturalnych) sektor wytwórczy w roku 2016 i w początku roku 2017 znaczące środki przeznaczał na unowocześnianie i rozbudowę bazy produkcyjnej. W konsekwencji, nawet zachowując ostrożne założenie, że stosunek sprzedaży eksportowej do produkcji przemysłu przestanie rosnąć, sprzedaż eksportowa w roku 2018 osiągnąć może poziom 212,4 mld euro tj. o 8,4% więcej niż w roku 2017. W ujęciu złotowym eksport roku 2018 zamknie się kwotą 885,0 mld i będzie o 6,0% większy niż w 2017.

Prognozy KUKE dotyczące wyników eksportu w latach  2017-2018 wskazujące na wzrost eksportu ogółem odpowiednio o 10,4% i 8,4% są wynikiem następujących prognozowanych zmian wolumenu eksportu na podstawowych dla naszej gospodarki rynkach:

  • Niemcy – wzrost eksportu o 10,2% i 8,5%
  • Pozostałe kraje strefy euro o 9,3% i 7,5%
  • Pozostałe kraje UE o 8,9% i 8,6%
  • Pozostałe kraje rozwinięte o 14,0% i 8,5%
  • Kraje Europy Środkowo – Wschodniej o 22,4% i 9,8%
  • Kraje rozwijające się o 8,0% i 9,0%

Kategoria:: Gospodarka

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!