Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad

Relacja z 8. Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie

| 27 czerwca 2018

1Wyzwania gospodarcze po 100 latach od odzyskania niepodległości

– Stabilność sektora bankowego jest szczególną wartością. To dobro, o które wszyscy muszą zadbać – podkreśliła minister finansów Teresa Czerwińska podczas otwarcia 8. Europejskiego Kongresu Finansowego w Sopocie. Zaznaczyła, że kluczowym wyzwaniem dla polskiej gospodarki jest „utrzymanie wysokiego i trwałego tempa rozwoju gospodarczego”.

Minister Teresa Czerwińska mówiła o tym, że należy dbać o to, by z rozwoju gospodarczego korzystały wszystkie grupy społeczne. Według niej gospodarka powinna zmierzać w stronę większej innowacyjności, bo model, w którym budowaliśmy konkurencyjność na niższych kosztach pracy, już się wyczerpał.

2Pierwszy dzień 8. Europejskiego Kongresu Finansowego upłynął pod znakiem trzech debat na bardzo istotne dla polskiej gospodarki tematy.

Podczas inauguracyjnej sesji plenarnej prezesi instytucji finansowych starali się wskazać najważniejsze w ostatnich 100 latach sukcesy gospodarcze Polski – to nawiązanie do obchodzonej w tym roku setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Zastanawiali się również nad tym, czy większym wyzwaniem dla rodzimej gospodarki była transformacja po 1918 r. czy też po 1989 r.

Druga debata została poświęcona rewolucji technologicznej, która jest coraz bardziej widoczna również w sektorze finansowym. Uczestnicy debaty, wśród których znaleźli się przedstawiciele globalnych koncernów (m.in. Facebook, Accenture, IBM) zgodzili się, że banki uczestniczą w czwartej rewolucji przemysłowej i będą musiały walczyć o rynek z firmami technologicznymi, m.in. na rynku płatności. Nie zabrakło również dyskusji na temat przyszłości kryptowalut oraz tego jak poprawić bezpieczeństwo na rynku finansowym, by uchronić jego uczestników przed cyberprzestępczością.

Podczas wieczornej debaty paneliści rozmawiali o tym, jakie zmiany zachodzą na rynku pracy. Zwrócili uwagę na rozwój sztucznej inteligencji, który każe zadać sobie pytanie o to, czy nie pozbawi ona ludzi miejsc pracy. Zaproszeni do dyskusji eksperci wskazywali również na różnice pokoleniowe i rolę millenialsów, we współczesnych modelach zarządzania korporacyjnego.

Drugiego dnia, we wtorek EKF zainaugurował nowy projekt pt. „Makroekonomiczny okrągły stół EKF”. Zgodnie z jego założeniami wybitni ekonomiści będą cyklicznie prezentować swoje prognozy ekonomiczne dla Polski oraz wskazywać potencjalne zagrożenia dla naszej gospodarki.

Podczas wtorkowej debaty zostały ujawnione pierwsze prognozy EKF dla Polski. Zgodnie z nimi PKB wzrośnie w tym roku o 4,5%, ale już w 2021 r. należy spodziewać się spadku dynamiki wzrostu PKB nawet do poziomu poniżej 3%. Ekonomiści wśród zagrożeń dla polskiej gospodarki wymieniali pogorszenie sytuacji gospodarczej u głównych partnerów handlowych Polski, a także niedobór pracowników na rynku pracy.

Dużym zainteresowaniem cieszyła się debata prezesów największych polskich banków na temat wyzwań stojących przed całym sektorem. Według nich będziemy obserwować proces konsolidacji banków. Jak stwierdził Brunon Bartkiewicz, prezes ING Banku Śląskiego, konsolidacja jest konieczna, ponieważ przy obecnych regulacjach oraz obciążeniach małe i średnie banki nie są w stanie przetrwać na rynku bez pomocy większych instytucji.

Kwestia braku pracowników na rynku została bardzo wyraźnie poruszona również podczas rozmowy ekspertów bankowych odpowiedzialnych za obszary IT. Ich debata miała miejsce w ramach „Technologicznego okrągłego stołu EKF”. Wskazywali oni, że w Polsce brakuje kilkudziesięciu tysięcy informatyków, co pozwala mówić nawet o sektorowym niedoborze pracowników w tej branży. Taka sytuacja wymaga od banków podejmowania coraz trudniejszych starań o pozyskanie osób do pracy w działach IT.

We wtorek uczestnicy debat rozmawiali również m.in. o tym, w jaki sposób będą finansowane duże projekty infrastrukturalne w Polsce, gdy środki unijne przestaną płynąć do Polski tak szerokim strumieniem jak dotychczas. Nie zabrakło rozmowy ekspertów na temat finansowania mieszkalnictwa w Polsce – uczestnicy debaty starali się znaleźć odpowiedź na pytanie, jak bezpiecznie finansować budowę mieszkań, by w najbliższych latach zapełnić lukę na tym rynku.

W ramach EKF została we wtorek zorganizowana debata o Polsce cyfrowej. Zaproszeni do udziału w niej przedstawiciele banków oraz administracji rządowej wskazywali na ogromny potencjał, który niesie współpraca sektora bankowego z urzędami – najlepszym na to dowodem jest według nich wdrożenie możliwości wnioskowania o środki z programu Rodzina 500+ za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Kategoria:: Gospodarka, Wydarzenia

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!