Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad

Sukces projektu Infovide-Matrix w Grupie Generali Polska

| 5 lipca 2012 | Brak komentarzy

Spółka Infovide-Matrix S.A., wiodący dostawca usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce, zrealizowała dla Grupy Generali Polska projekt Hurtowni Danych Finansowych. Wdrożenie miało na celu usprawnienie procesów raportowania w ramach całej Grupy Ubezpieczeniowej.

Najważniejszym elementem realizowanego przez zespół Infovide-Matrix projektu była implementacja nowego rozwiązania, które w wymierny sposób pozwoli przyspieszyć realizację procesów sprawozdawczych towarzystwa ubezpieczeń. Szczegółowe założenia projektu zakładały eliminację problemów z jakością i spójnością informacji zarządczej, poprzez stworzenie jednego wiarygodnego źródła informacji w postaci Hurtowni Danych Finansowych. Celem było też zmniejszenie obciążenia departamentów finansowych procesami zbierania i przetwarzania danych na rzecz ich dalszej analizy oraz interpretacji biznesowej.

„Uzyskaliśmy dobre narzędzie pozwalające efektywniej zarządzać firmą, głównie poprzez dokładne zrozumienie trendów oraz rentowności biznesu w różnych przekrojach: klientów, pośredników, grup ubezpieczeń. Po uruchomieniu Hurtowni Danych Finansowych zmniejszył się czas przeznaczony na przygotowanie danych i raportów, a jakość tychże jest znacznie większa; ale oprócz tych korzyści spodziewamy się przede wszystkim poprawy zarządzania przedsiębiorstwem, czyli dostarczenia lepszej, szybszej i bardziej wiarygodnej informacji.”– powiedziała Magdalena Nawłoka, członek Zarządu, CFO spółek grupy Generali w Polsce, sponsor projektu.

Dane zgromadzone w Hurtowni Danych Finansowych będą również wykorzystywane w takich procesach, jak: raportowanie UFG, analizy szkodowe, czy Centralna Baza Klienta Korporacyjnego. W przyszłości będą także stanowić dobrą podstawę do osadzenia raportów, wymaganych w związku z implementacją Solvency II.

„Zaproponowaliśmy rozwiązania, które poprawiają jakość dostarczanej informacji zarządczej –  konsolidują obraz całej produkcji non-life dla wszystkich Business Units, umożliwiają raportowanie produkcji w układzie tygodniowym (w przyszłości także dziennym), w podziale na nowy biznes i wznowienia. Wyeliminowana została potrzeba ręcznych ingerencji w zbierane informacje. Poza optymalizacją procesów sprawozdawczych, Spółka uzyskała możliwość wczesnej identyfikacji i reagowania na negatywne zjawiska, jak na przykład odchylenia od planu.”  – dodaje Mariusz Nowak, Partner w Infovide-Matrix SA.

Całość prac nad Hurtownią Danych Finansowych dla Generali Polska trwała dwa lata. Gotowy projekt poszerzył ofertę rozwiązań spółki Infovide-Matrix dla rynku ubezpieczeniowego, a jednocześnie był kolejnym, wdrożonym w Generali Polska, obok Centralnej Bazy Klientów i portalu Wsparcia Sieci Sprzedaży.

***

Infovide – Matrix S.A. jest wiodącym dostawcą usług doradczych i rozwiązań IT w Polsce. Spółka istnieje na rynku od blisko 20 lat, należy do pierwszej 10 dostawców usług IT w Polsce. Jest liderem wśród firm świadczących usługi konsultingu IT i jednocześnie zajmuje drugie miejsce wśród dostawców rozwiązań IT na zamówienie (wg raportu IDC z 2011 r.). W swej działalności Infovide – Matrix wspiera największe przedsiębiorstwa i instytucje publiczne w przeprowadzeniu złożonych zmian i transformacji, przynoszących Klientom wymierną wartość biznesową. Spółka realizuje usługi łącząc wiedzę i doświadczenie ekspertów branżowych i technologicznych, bazując na najwyższej klasy światowych standardach i metodykach. Infovide – Matrix posiada referencje we wszystkich kluczowych sektorach rynku: telekomunikacji, bankowości, ubezpieczeniach, administracji publicznej, przemyśle i energetyce. Do Grupy Kapitałowej Infovide – Matrix, należą firmy CTPartners, DahliaMatic, one2tribie. Zespół Grupy liczy obecnie ponad 700 specjalistów, od stycznia 2007 r. Infovide-Matrix S.A. jest notowana na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
Więcej informacji: www.infovidematrix.pl

***
Generali umiejętnie łączy tradycję z innowacyjnością i nowoczesnością, dostosowując swoje produkty do potrzeb i oczekiwań Klientów. W swojej ofercie posiada pełną gamę ubezpieczeń: majątkowych i na życie; rozwiązania ubezpieczeniowe i inwestycyjne zarówno dla Klientów indywidualnych jak i przedsiębiorstw.
Grupa Generali Polska jest członkiem Generali PPF Holding BV, który działa w 14 krajach regionu Europy Środkowej i Wschodniej. Poprzez spółki zależne, Holding zarządza aktywami o wartości 15 mld EUR i obsługuje w tym regionie ponad 13 milionów klientów. Generali PPF Holding jest zarejestrowany w Holandii , a jego główny oddział operacyjny został usytuowany w Pradze czeskiej.  Generali PPF Holding B.V. to joint venture Assicurazioni Generali (51% udziałów) i PPF Group (49% udziałów).

Kategoria:: Informacje

Dodaj nowy komentarz

You must be logged in to post a comment.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!