Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad

Synthos S.A. nowych Ambasadorem Kampanii Polska Chemia

| 13 czerwca 2019

Podczas VI Kongresu Polska Chemia (5-6 czerwca, Płock) tytuł Ambasadora Polskiej Chemii otrzymał Synthos S.A. Tytuł jest przyznawany od czterech lat firmom, organizacjom i instytucjom, które szczególnie aktywnie działają na rzecz sektora i promują Polską Chemię.

„Kapituła tytułu Ambasadora „Polskiej Chemii” widzi i docenia duży nacisk, jaki Synthos S.A. kładzie na respektowanie kluczowych wartości przemysłu chemicznego. Spółka nie tylko czyni ogromne inwestycje ale też przestrzega zasad społecznej odpowiedzialności biznesu. W tym roku Kapituła, jednogłośnie podjęła decyzję o rekomendacji Ambasadora.” – mówił podczas wręczania tytułu dr inż. Tomasz Zieliński, Prezes Zarządu Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego.

Prezes Zbigniew Warmuz, odbierając tytuł serdecznie podziękował całemu zespołów, który jest najważniejszą wartością spółki i bez którego firma nie byłaby w miejscu w którym jest dzisiaj.

Ambasador Polskiej Chemii jest jednym z elementów Kampanii „Polska Chemia”, której głównym celem jest promocja strategicznego sektora gospodarki oraz budowanie płaszczyzny dialogu z administracją krajową i unijną. Polski przemysł chemiczny to sektor promujący innowacyjność, dbający o środowisko, tworzący nowe miejsca pracy a także respektujący zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialności społecznej. Kampania „Polska Chemia” to jedyny program promujący tak wysoce ważny dla polskiej gospodarki sektor jakim jest przemysł chemiczny.

Synthos S.A. jest jednym z największych producentów surowców chemicznych w Polsce. Spółka jest pierwszym w Europie producentem kauczuków syntetycznych oraz największym europejskim producentem polistyrenu do spieniania (EPS). Zajmuje również pierwsze miejsce wśród producentów i sprzedawców płyt XPS w Europie Centralnej.

W ramach działalności Grupy Kapitałowej Synthos S.A. wydziela się pięć głównych segmentów: Segment Kauczuków Syntetycznych (podstawowy segmentem działalności), Segment Tworzyw Styrenowych (wytwarza trzy podstawowe rodzaje produktów: polistyren do spieniania („EPS”), polistyreny przeznaczenia ogólnego („GPPS”) oraz polistyreny wysokoudarowe („HIPS”)), Segment Dyspersji, Klejów i Lateksów (główne produkty to dyspersje akrylowe, styrenowo-akrylowe oraz winylowe., kleje oraz lateksy butadienowo-styrenowe), Segment Agro (środki ochrony roślin, zaprawy nasienne, biocydy oraz nawozy dolistne). Segment Care (rozwój, produkcja oraz sprzedaż zaawansowanych systemów nanonośników substancji aktywnych).

Dotychczasowymi Ambasadorami Kampanii „Polska Chemia” byli: Chemiczne Koło Naukowe Politechniki Warszawskiej „Flogiston”, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A., PCC Rokita S.A. oraz Grupa Azoty.

Kategoria:: Gospodarka

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!