Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad

V Kongres Polska Chemia

| 17 maja 2018

kpc_nowy_zatw_RGB_2000x1413px13 i 14 czerwca 2018 w Wieliczce odbędzie się kolejna edycja najważniejszego wydarzenia w polskim sektorze chemicznym – V Kongres Polska Chemia. Przez dwa dni ponad 400 uczestników będzie dyskutować o przyszłości branży, wymieniać doświadczenia i szukać optymalnych rozwiązań dla całego środowiska.

Polska chemia to jedna z kluczowych gałęzi naszej gospodarki. Przemysł chemiczny zatrudnia ponad 300 tysięcy osób, a każde nowe miejsce pracy w tym sektorze generuje osiem nowych miejsc pracy w innych branżach. Według szacunkowych danych Głównego Urzędu Statystycznego wartość produkcji sprzedanej sektora chemicznego w Polsce za 2017 rok wyniosła 230,8 mld złotych.

„Chemia jest tak integralnym elementem naszego życia, że na co dzień nie uświadamiamy sobie, jak istotną rolę odgrywa i ile branż nie mogłoby się bez niej obejść. Budownictwo, przemysł spożywczy czy medycyna to tylko nieliczne przykłady” – mówi Prezes Polskiej Izby Przemysłu Chemicznego  dr inż. Tomasz Zieliński. Zaznacza, że coraz częściej sektor chemiczny postrzegany jest jako branża dbająca o środowisko, promująca innowacyjność, tworząca miejsca pracy, respektująca zasady zrównoważonego rozwoju i odpowiedzialna społecznie. ”Polski przemysł chemiczny rozwinął się w takim stopniu, że dzisiaj możemy mówić o nim jako o liderze w regionie Europy Środkowo-Wschodniej” – podkreśla prezes Zieliński.

V Kongres Polska Chemia będzie podzielony na osiem obszernych bloków tematycznych, obejmujących zagadnienia najważniejsze dla przyszłości sektora takie jak: globalne trendy w gospodarce, bezpieczeństwo, inteligentny przemysł, czy digitalizacja i big data.

Uczestnicy debat szukać będą odpowiedzi na kluczowe pytania z zakresu odpowiedzialnego rozwoju, dyskutować o problemach, jakie niosą ze sobą fuzje i przejęcia, oraz o szansach i zagrożeniach gospodarki obiegu zamkniętego.

Wśród tegorocznych panelistów będą przedstawiciele najważniejszych światowych i krajowych firm, z branży chemicznej, instytucji i organizacji związanych z tą gałęzią przemysłu oraz przedstawiciele rządu i administracji państwowej, parlamentarzyści, naukowcy, eksperci.

Więcej informacji na stronie www.kongrespolskachemia.pl 

Kategoria:: Informacje, Wydarzenia

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!