Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...

Warsztat pt. ” Bilansowanie lokalne – możliwość wdrożenia w Polsce”

| 10 listopada 2015

19.11.2015 w Warszawie odbędzie się warsztat pt. ” Bilansowanie lokalne – możliwość wdrożenia w Polsce”

W Niemczech rozkwita „Energiewende”, założenia i plany wdrażane są w życie. Szybki rozwój energetyki prosumenckiej i spółdzielni energetycznych ukazuje również zmiany po stronie sektora elektroenergetycznego.

Kontynuując ubiegłoroczne działania, poszerzające doświadczenia eksperckie w dziedzinie wyzwań związanych z wprowadzaniem energetyki prosumenckiej w Polsce, w dniu 26 października przy współpracy z Ambasadą Niemiec, zaangażowaniu Spółek Dystrybucyjnych i sektora IT odbył się wyjątkowy wyjazd studyjny do Karlsruhe i Walldorf w Niemczech. Celem wyjazdu było zapoznanie się z działaniami naszego zachodniego sąsiada w zakresie bilansowania lokalnego.

Wierzymy, że dyskusja podczas warsztatu dotyczyć będzie nieodległej przyszłości sektora energetycznego w obszarach średnich i niskich napięć, dlatego korzystając z doświadczeń niemieckich, chcielibyśmy wypracować optymalne rozwiązania dla polskich warunków.

Podczas warsztatu poruszone będą zagadnienia takie jak m.in:

•          rozwiązania techniczne niezbędne do wdrożenia bilansowania lokalnego,

•          udział wirtualnych elektrowni w mechanizmie bilansowania,

•          narzędzia IT i komunikacyjne – możliwości i ograniczenia,

•          magazyny energii,

•          rola OSD.

Do udziału zaproszeni zostali przedstawiciele regulatora i dystrybutora oraz podmiotów uczestniczących w wyjeździe:

 1. Jerzy Dudzik – Dyrektor Departamentu Usług Operatorskich, PSE;
 2. Edward Słoma – Zastępca Dyrektora, Departament Energetyki, Ministerstwo Gospodarki;
 3. Andrzej Słodczyk – Wiceprezes Zarządu, ATENDE;
 4. Andrzej Szymański – Prezes Zarządu, Landis Gyr;
 5. Adam Olszewski – Dyrektor Departamentu Innowacji, ENERGA Operator,
 6. Bartłomiej Mroczek – Dyrektor Departamentu Rozwoju, PGE Dystrybucja,
 7. Krzysztof Kołodziejczyk – Dyrektor Rozwoju Biznesu – Utilities, GLOBEMA;
 8. Grzegorz Nowaczewski – Prezes Zarządu Virtual Power Plant;
 9. Patrick Wrobel – Fraunhofer Instytut, Niemcy;
 10. Filip Kowalski – Dyrektor Sektora Energetycznego i Zasobów Naturalnych na Europę Środkowo-Wschodnią, SAP;
 11. Bolesław Mostowski – Koordynator Projektu SDZP, Procesy Inwestycyjne.

Kategoria:: Informacje, Wydarzenia

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!