Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad

Wielkie Wyzwanie – cała pula dla zwycięzcy

| 20 grudnia 2019

Maciej Malski-BrodzickiZ ekspertem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju – Maciejem Malskim-Brodzickim, rozmawia Jerzy Mosoń

Na początku października 2019 r. NCBR ogłosiło konkurs „Wielkie Wyzwanie – Energia” na opracowanie przydomowego urządzenia zdolnego do przekształcenia energii wiatru na energię elektryczną oraz jej magazynowania w najefektywniejszy sposób. Czy liczą Państwo na obudzenie w narodzie ducha nauki i wynalazczości, zdolnego pokonać myśl technologiczną międzynarodowych koncernów?

Rzeczywiście w obszarze podniesienia efektywności energetyki wiatrowej jest jeszcze trochę do zrobienia, ale projekt finansowany ze środków Programu Inteligentny Rozwój ma też inne cele.

Energetyka wiatrowa kojarzy się obecnie z farmami wiatrowymi na lądzie lub na morzu.  Instalacje te zaburzają krajobraz, więc niekiedy projekty związane ze stawianiem kolejnych wiatraków spotykają się ze sprzeciwem mieszkańców. Do tego dochodzą regulacje prawne, które ograniczają liczbę dostępnych miejsc dla takich instalacji. W związku z tym, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju postanowiło skupić się na małych, przydomowych elektrowniach domowych, i w ten sposób dołączyć do walki o czyste powietrze.

Jaki ma to sens, skoro takie instalacje są w stanie wygenerować stosunkowo niewiele prądu, a co ważniejsze tylko od czasu do czasu?

W staraniach o czyste środowisko i mniejsze koszty produkcji prądu liczy się każda kilowatogodzina. Im więcej uda się zaoszczędzić energii pozyskiwanej za sprawą tradycyjnych, kopalnianych źródeł takich jak węgiel czy gaz, zastępując je OZE, tym bardziej przyczynimy się do spadku emisji CO2 do atmosfery. W skrócie rzecz biorąc: naszym celem jest zainteresowanie społeczeństwa technologią odnawialnych źródeł energii, po to, aby duża część gospodarstw domowych mogła zmniejszyć swoje rachunki za prąd i jednocześnie dołożyć własną cegiełkę w walce o ochronę klimatu. Problem niepewności występowania źródła energii, jakim jest wiatr również chcemy rozwiązać poprzez wybranie najbardziej wydajnego magazynu energii. Konkurs obejmuje bowiem nie tylko turbinę wiatrową, ale również instalację, która pozwoli zmagazynować pozyskaną energię by ta mogła być wykorzystana wtedy, gdy warunki pogodowe staną się niekorzystne.

Czym innym jest projekt na papierze magazynu energii a czym innym jego wykonanie, które nawet dla wybitnego polskiego inżyniera może być zbyt dużym wyzwaniem finansowym. Może wystarczyłby grant za pomysł, a za produkcję wziąłby się już duży biznes?

Większość dotychczasowych konkursów NCBR związana była właśnie z grantami, ale ich efekty nie zawsze były komercjalizowane. Chcemy pójść krok dalej. Konkurować będą pełne instalacje. Jesienią 2020 r. odbędzie się wielki finał, podczas którego przez sześć godzin będziemy publicznie testować dziesięć wybranych prototypów, stwarzając im identyczne warunki wiatrowe.

Przyznaję, że stworzenie takiej instalacji może być trudne i kosztowne. Dlatego osoby startujące w konkursie mogą współpracować z firmami, które pomogą im w technicznej realizacji pomysłu. Takie wsparcie jest nawet wskazane, bo gdy już zwycięzca otrzyma od NCBR ogromną nagrodę finansową to będzie mu łatwiej rozmawiać z partnerską firmą na temat dalszej współpracy i co najistotniejsze również w sprawie rozpoczęcia produkcji z efektem skali.

O co walczą uczestnicy?

W związku z tym, że technologia wiatrowa jest już znana, NCBR postanowił wykorzystać także sprawdzony instrument, czyli Grand Challenge stosowany przez amerykańską agencję DARPA (Defense Advanced Research Projects Agency – DARPA (Agencja Zaawansowanych Projektów Badawczych w Obszarze Obronności).  Polega on na tym, że ogłaszający konkurs funduje wysoką nagrodę, ale tylko dla autora najlepszego projektu – w tym przypadku będzie to milion złotych.  Zwycięzca bierze zatem wszystko! Doświadczenia amerykańskie potwierdziły, że takie postawienie sprawy jest najbardziej motywujące.

Kategoria:: Nauka i Innowacje

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!