Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad

XII Kongres Bankowości Detalicznej

| 7 listopada 2019

KBD_2019Serdecznie zapraszamy do udziału w XII Kongresie Bankowości Detalicznej, największym krajowym forum dyskusyjnym o perspektywach, wyzwaniach i problemach bankowości detalicznej. Kongres odbędzie się 20–21 listopada 2019. w Centrum Giełdowym GPW w Warszawie.

Kongres rozpoczniemy Debatą Gigantów Bankowości Detalicznej, w której udział wezmą Prezesi siedmiu największych krajowych banków, a którą tradycyjnie poprowadzi Marek Tejchman z Dziennika Gazety Prawnej. Dyskusja koncentrować się będzie na najistotniejszych krótko- i średniookresowych wyzwaniach stojących przed sektorem, w kontekście szeroko rozumianej odpowiedzialności zarówno sektora jak i regulatorów oraz klientów.

Podczas sesji kongresowych zapraszamy do wspólnej dyskusji m.in. o wpływie konkurencji ze strony GAFAA, cyfryzacji i platformizacji bankowości detalicznej, korzyściach z otwarcia się na produkty pozabankowe (value added services), ograniczaniu skutków oszustw w cyfrowym świecie oraz o europejskich doświadczeniach oraz krajowych uwarunkowaniach i szansach stwarzanych przez open data economy. Wspólnie podejmiemy również temat czy i jak firmy z konkurencyjnych i jednocześnie coraz silniej ze sobą związanych sektorów: finansowego i technologicznego są przygotowane do „walki” o pracownika i tworzenie dla niego atrakcyjnych warunków pracy w Polsce. Tegoroczny Kongres zakończy sesja poświęcona inspiracjom dla sektora bankowości detalicznej, których źródłem mogą być inne branże.

Zachęcamy do włączania się w dyskusje i zadawania pytań. Atmosfera Kongresu sprzyja nieskrępowanej dyskusji zarówno podczas debat jak i w czasie przerw.

Zapraszamy do zapoznania się z całą agendą Kongresu: www.kbd.projektekf.pl/program

baner KBD2019 - 1366x768

Kategoria:: Informacje, Wydarzenia

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!