Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad banner ad

XVII edycja Konkursu Śląska Nagroda Jakości

| 8 maja 2015

W dniu 7 maja podczas uroczystej Gali z okazji Święta Europy po raz kolejny zostały wręczone nagrody XVII edycji Konkursu Śląska Nagroda Jakości oraz certyfikaty V edycji Programu „Stawiamy na Jakość”. Celem obydwu przedsięwzięć jest wyłonienie liderów jakości oraz ich promocja. Znalezienie się w gronie laureatów zarówno Konkursu ŚNJ jak i Programu „Stawiamy na Jakość” to wzmocnienie wizerunku firmy zarówno w jej otoczeniu, jak i w wśród pracowników przedsiębiorstwa.

Marszałek Wojciech Saługa podsumował Galę słowami: „Gala wręczenia Śląskich Nagród Jakości. Jakość to, w moim przekonaniu, inne określenie słowa pasja. Albo inaczej: nie ma dobrej jakości bez pasji”. Wyróżnieni podkreślali, że cieszą się szczególnie z nagród przyznanych właśnie w regionie, z którego się wywodzą i z którym czują się najbardziej związani. Podkreślano także, że wyróżnianie jakości jest szczególnie istotne ponieważ powinno się ją promować i do niej dążyć.

XVII edycja Konkursu odbyła się pod Honorowym Patronatem Wojewody Śląskiego Piotra Litwy, Marszałka Województwa Śląskiego Wojciecha Saługi oraz Przewodniczącego Sejmiku Województwa Śląskiego Grzegorza Wolnika. Uroczystość rozpoczęło wręczenie certyfikatów V Edycji Programu „Stawiamy na Jakość”. Kapituła, która zebrała się 14 kwietnia br., przyznała 4 certyfikaty w trzech kategoriach.

W pierwszej kategorii – Stawiamy na Jakość w Służbie Zdrowia – wyróżnienie otrzymała BetaMed SA w Katowicach i Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny im. A. Mielęckiego Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. Certyfikat dla BetaMed odebrała Prezes Firmy Beata Drzazga, a dla Szpitala Klinicznego – Dyrektor Szpitala dr n. med. Włodzimierz Dziubdziela. W kategorii – Stawiamy na Jakość w Innowacjach – nagrodę otrzymał PREVAC Sp. z o.o. w Rogowie, a wyróżnienie odebrał Prezes Spółki dr Andreas Glenz. W trzeciej kategorii – Stawiamy na Jakość w Firmie – certyfikat przyznano Centrum Badań i Dozoru Górnictwa Podziemnego Sp. z o.o. w Lędzinach, a odebrał go Prezes Spółki Krzysztof Mijalski.

Podczas Gali wręczono także nagrody w Konkursie Śląska Nagroda Jakości. Podczas tegorocznej edycji Konkursu weryfikacji wniosków dokonała grupa Ekspertów pod kierownictwem Pani Ewy Sierpiny. Ocenie podlegał stopień wdrożenia zasad TQM opisanych dziewięcioma kryteriami wg Modelu Doskonalenia Zarządzania Polskiej Nagrody Jakości.

Liderów zespołowych wyłoniono w trzech kategoriach. W kategorii „Organizacja edukacyjna” nagrodę otrzymał Zakład Doskonalenia Zawodowego w Katowicach, a nagrodę odebrał Prezes Jacek Kwiatkowski. W kolejnej – Duże organizacje produkcyjno-usługowe – nagrodę otrzymała Firma KOPEX, którą odebrał Członek Zarządu Andrzej Meder. W kategorii – Średnie organizacje usługowe – nagrodę wręczono Zakładowi Budynków Miejskich Sp. z o.o. w Bytomiu. Odebrał ją Prezes Artur Kumor, który otrzymał również nagrodę w kategorii Znakomity Przywódca. Gabriela Grojec otrzymała nagrodę w kategorii Znakomity Pełnomocnik Systemu Zarządzania Jakością.

Nastąpiło także wręczenie honorowych, indywidualnych nagród jakości oraz specjalnej honorowej Śląskiej Nagrody Jakości. Przyznano trzy Śląskie Indywidualne Nagrody Jakości w kategoriach „Innowacje w praktyce”, „Nauka” i „Promocja”. W kategorii „Innowacje w praktyce” nagrodę otrzymał prof. zw. dr hab. n. med. dr h. c Aleksander Sieroń – Konsultant Wojewódzki w zakresie balneologii i medycyny fizykalnej. W kategorii „Nauka” nagrodę przyznano prof. dr hab. n. med. Marianowi Zembali – wybitnemu kardiochirurgowi i transplantologowi, który jest Dyrektorem Śląskiego Centrum Chorób Serca w Zabrzu, a w kategorii „Promocja” nagrodę odebrał Tomasz Konior – architekt, autor projektu siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Specjalną Śląską Honorową Nagrodę Jakości otrzymał Piotr Uszok.

Podczas uroczystej Gali – po raz pierwszy w województwie śląskim – wręczono Królewski Order Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika. Uhonorowano wyjątkowe postaci, osoby, które swoim zawodowym i społecznym zaangażowaniem w szlachetny sposób służą dobru ludzi i naszej Ojczyźnie. Ordery z rąk Członka Wielkiej Kapituły Królewskiego Orderu św. Stanisława BM, Prezesa Zarządu Śląskiego Banku Żywności, Laureata Platynowego Lauru Umiejętności i Kompetencji „Pro Publico Bono” Jana Szczęśniewskiego oraz Członka Rady Konstytucyjnej Królewskiego Orderu Przeora Henryka Hrabiego Muszyńskiego otrzymali: Franciszek Buszka, Eugeniusz Budniok, Marek Myśliwiec, Janusz Steinhoff oraz Tadeusz Donocik.

 Podczas Gali nastąpiło również uroczyste podpisanie umowy partnerstwa lokalnego pomiędzy powiatowymi urzędami pracy z naszego regionu a Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach. Partnerstwo lokalne zostało zainicjowane przez Izbę oraz sześć powiatowych urzędów pracy z Chorzowa, Rudy Śląskiej, Zabrza, Pszczyny, Świętochłowic i Mikołowa w celu realizacji wspólnych przedsięwzięć i projektów na rzecz rozwoju regionalnego rynku pracy, przedsiębiorczości oraz rozwoju zasobów ludzkich, inicjowania zmian o charakterze prawnym oraz organizacji spotkań i konferencji (m.in. w ramach Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach).

 Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach została wyróżniona Laurem Innowacyjności w Ochronie Informacji.

 Część oficjalną zakończył koncert Zespołu Gentle Quartet, który tworzą dyplomowani muzycy, absolwenci Akademii Muzycznej w Katowicach, a na co dzień artyści Filharmonii Śląskiej oraz Filharmonii Zabrzańskiej.

Kategoria:: Informacje, Wydarzenia

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!