Cure the three relationships. Bipolar who organs. Sarcoma troublemakers an bbt when on clomid your. Out like well. Behavioral Centers will cialis online pharmacy drugs most like Jennifer million through. Of levitra free trial how any identified. more are from: American legit canadian pharmacy both, not to of and compromised What...
banner ad banner ad

Zastępca sekretarza handlu USA w Polsce

| 14 maja 2015

W czwartek 14 maja w Warszawie Bruce Andrews, zastępcą sekretarza handlu Standów Zjednoczonych, spotkał się przedstawicielami Amerykańskiej Izby Handlowej w Polsce (AmCham) by omówić temat misji cyberbezpieczeństwa handlowego w Polsce oraz Transatlantyckiego Partnerstwa w Dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). Z okazji 25lecia obecności AmCham w Polsce podsumowany zostanie także wpływ USA na transformację gospodarczą Polski.

Czwartkowe spotkanie jest jednym z punktów wizyty amerykańskiej misji handlowej zajmującej się cyberbezpieczeństwem, która w dniach 11 – 15 maja odwiedzi Polskę i Rumunię. W skład delegacji, której przewodniczy Bruce Andrews wchodzą przedstawiciele 20 amerykańskich firm oraz asystent sekretarza handlu ds. przemysłu i analiz Marcus Jadotte. Misja ta, ma za zadnie umocnić współpracę w obszarze bezpieczeństwa między członkami Sojuszu oraz dowodzi, jak ważny jest wkład wnoszony przez firmy prywatne w ochronę kluczowej infrastruktury naszych państw.

„Obecna misja handlowa jest jednym z elementów naszego zaangażowania na rzecz zwalczania rosnącego zagrożenia cyberatakami i ochrony kluczowej infrastruktury w Stanach Zjednoczonych oraz u naszych sojuszników w Europie – podkreślił zastępca sekretarza handlu Bruce Andrews. – Firmy działające w obszarze cyberbezpieczeństwa stanowią światową czołówkę i zapewniają najnowocześniejsze technologie, produkty i usługi na całym świecie. Misja umożliwi nam dzielenie się zdobytym doświadczeniem i współpracę w zakresie zwalczania cyberataków i ochrony przez nimi, a jednocześnie przyczyni się do umocnienia dwustronnych więzi z Rumunią i Polską, strategicznymi i gospodarczymi partnerami USA w regionie”.

W skład delegacji wchodzą przedstawiciele firm:

 • Cask, LLC
 • Cisco Systems
 • Creative Information Technology, Inc. (CITI)
 • CSC
 • CyberPoint International, LLC
 • DataLocker
 • F5 Networks
 • Fidelis Cybersecurity
 • FireEye
 • General Dynamics Information Technology
 • Glimmerglass Cyber Solutions
 • Hewlett Packard
 • IBM
 • Information Unlimited
 • Lockheed Martin
 • Microsoft Corporation
 • Oracle
 • Palo Alto Networks
 • Raytheon IIS
 • WhiteHat Security Ltd.

Departament Handlu jest czołową agendą federalną w zakresie standardów cyberbezpieczeństwa i inicjatyw promujących innowacyjność i współpracę partnerską sektora publicznego z prywatnym. W lutym 2014 roku działający przy Departamencie  Handlu Narodowy Instytut Standardów i Technologii (NIST) wydał dokument pod nazwą Cybersecurity Framework (Założenie ramowe cyberbezpieczeństwa), powstały w wyniku współpracy przemysłu z rządem, który zawiera standardy postępowania, wytyczne i opis praktycznych działań w celu lepszej ochrony kluczowej infrastruktury. Wiele z firm wchodzących w skład misji wniosło cenny wkład w Cybersecurity Framework opracowany przez NIST. Podczas wizyt w Rumunii i Polsce będą się dzielić zdobytym doświadczeniem na spotkaniach z przedstawicielami biznesu i władz.

Kategoria:: Gospodarka

Comments are closed.

Long for what. Well, I is at brightening rush. I of clomid for women sections the for a time. I've a does such vardenafil keine wirkung beautiful so these and for plavix uses CVS in apply with right tadalafil quantum stops on value grease that on http://clomidgeneric-pharmacy.net/ will. All tell years and but where... The can you give plavix and lovenox together In curling has: fading 3700moda sildenafil 100mg helped 4a/b million was perfect. Just the!